Bisschop Liesen benoemt vicaris Verbeek voor het vicariaat Breda

6 januari 2015

Met ingang van 30 november 2014 benoemde bisschop Liesen vicaris Wiel Wiertz van het vicariaat Breda tot pastoor van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee kwam de functie van vicaris van het vicariaat Breda vacant. Na overleg met de bisdomstaf en het bisdombestuur heeft de bisschop vicaris Paul Verbeek van het vicariaat Middelburg gevraagd ook de taak van vicaris van het vicariaat Breda op zich te nemen.

De bisschop is vicaris Verbeek dankbaar dat hij bereid is vicaris van beide vicariaten te zijn. Vicaris Verbeek is benoemd tot vicaris van het vicariaat Breda per 1 december 2014. Vicaris Verbeek is tevens pastoor van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom.

Stafmedewerker van het vicariaat Middelburg, diaken Egbert Bornhijm, is momenteel voor 20% werkzaam in het pastoraal team van het samenwerkingsverband De Bron/Wouw. Hij zal deze taak gaan beëindigen en volledig beschikbaar komen voor het vicariaat Middelburg. Dit geeft vicaris Verbeek de gelegenheid zijn aandacht meer te verleggen naar het vicariaat Breda.

Vicaris Wiertz bleef in een beperkte aanstelling (20%) vicaris voor de coördinatie van de vormselvieringen in de het bisdom en de zorg voor de emeriti.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het vicariaat Breda op 8 januari 2015 is er voor pastorale beroepskrachten, parochiebestuurders, caritasbestuurders en parochianen in het vicariaat Breda gelegenheid om nader kennis te maken met vicaris Paul Verbeek. Vicaris Verbeek zal zijn werkzaamheden verrichten samen met Annemiek Waij, stafmedewerker en Marjan Beneken Kolmer-Vijn, secretaresse van het vicariaat Breda.

Pastoor-vicaris Paul Verbeek. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten