Bisschop Liesen benoemt pastoor-vicaris Wiel Wiertz in de parochies in Zeeuws-Vlaanderen

6 oktober 2014

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, 30 november 2014, zal bisschop Liesen pastoor-vicaris Wiel Wiertz benoemen tot pastoor van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Pastoor Wiertz gaat leiding geven aan de pastorale teams en de parochiebesturen van de Elisabethparochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen, de H. Andreasparochie in West-Zeeuws-Vlaanderen en de parochie H. Maria Sterre in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Dit is bekendgemaakt in weekendvieringen van 4 en 5 oktober in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen en in de H. Augustinusparochie in Breda, waar Wiel Wiertz pastoor is. De mededeling werd tegelijkertijd gedaan in de Mariaparochie in Etten Leur, waar hij waarnemend pastoor is. Daarnaast is Wiel Wiertz voor 50% van zijn tijd vicaris van het vicariaat Breda. Hij zal de taken in de parochies in Breda en Etten-Leur en de taken als vicaris van het vicariaat Breda loslaten.

In de Mariaparochie in Etten Leur zal pastor Ton Willemsen door de bisschop worden benoemd tot pastoor. Pastor Willemsen was al beschikbaar voor de eucharistievieringen en andere priesterlijke taken in deze parochie en zal nu als pastoor leiding gaan geven aan het parochiebestuur en aan het pastoraal team.

De bisschop beraadt zich over de opvolging per 1 december in de H. Augustinusparochie en het vicariaat Breda.

Ondertussen heeft bisschop Liesen vicaris Wiertz gevraagd een dag in de week beschikbaar te blijven als vicaris voor de coördinatie van de vormselvieringen in de het bisdom en de zorg voor de emeriti.

De installatie door mgr. Liesen van vicaris-pastoor Wiertz als pastoor van de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen vindt plaats op de eerste zondag van de Advent, 30 november 2014, om 15.00 uur in de H. Willibrordus basiliek in Hulst.

In de H. Augustinusparochie wordt het vertrek van pastoor Wiel Wiertz ervaren als een groot gemis voor de parochie. De bisschop beraadt zich samen met de bisdomstaf over de opvolging van pastoor-vicaris Wiertz per 1 december in de H. Augustinusparochie en in het vicariaat Breda.

De afgelopen periode was vicaris Paul Verbeek waarnemend pastoor de parochie H. Maria Sterre in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast was hij ook parochie-administrator in de Elisabethparochie in Midden Zeeuws Vlaanderen, met hulp van diaken Egbert Bornhijm, stafmedewerker van het vicariaat Middelburg.

Pastoor-vicaris Wiel Wiertz. (Foto: J. Wouters)

Andere berichten