Bisschop Liesen benoemt mgr. drs. H.C.M. Lommers tot vicaris-generaal

25 januari 2013

Bisschop Liesen heeft per 1 februari 2013 mgr. drs. H.C.M. Lommers voor 0,2 fte benoemd tot vicaris- generaal. Hij zal zich beperken tot de taken die formeel aan een vicaris-generaal toekomen.

De vicaris-generaal heeft tekenbevoegdheid namens de bisschop en kan de bisschop vervangen bij langere afwezigheid. Voor het overige zal secretaris-generaal drs. B.G. Hartmann de eerst aanspreekbare zijn.

Bisschop Liesen heeft dit bekendgemaakt in een brief over enige nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen in de organisatie- en overlegstructuren van het bisdom van Breda.

In deze brief werd tevens de verkiezing van vicaris drs. W.M.F. Wiertz tot proost van het kathedraal Kapittel bekendgemaakt. Het kapittel verkoos vicaris Wiertz tot proost op 17 december 2012. Voorheen was vicaris-generaal drs. V.G.P.M. Schoenmakers proost van het kapittel.

 

Andere berichten