Bisschop hoopt van bedevaart impuls tot bezinning

5 december 2008

Bisschop Van den Hende heeft deze week de pastorale beroepskrachten in parochies en instellingen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bedevaart naar Lourdes. “Ik hoop dat velen van u, met degenen die aan uw pastorale zorg zijn toevertrouwd, deze bedevaart mee willen maken,” schrijft de bisschop.

“Willen we de bedevaart werkelijk een diocesane bedevaart laten zijn dan is het wenselijk dat mensen van alle generaties, dus ook jongere mensen, de reis naar Lourdes ondernemen. De ervaring leert dat jongere mensen die meegaan naar Lourdes geraakt worden en zich daarna vaak in gaan zetten voor het Lourdeswerk of anderszins.”

Maria is een voorbeeld van geloof, van in vertrouwen ja zeggen als God je roept en meewerken aan Gods plan van liefde voor iedere mens. Bisschop Van den Hende: “Van de bedevaart naar Lourdes verhoop ik dat deze, naar het voorbeeld van Maria, een impuls kan zijn tot bezinning op de vragen: Laten wij ons als leerlingen van de Heer raken door Gods plannen? Leeft in ons als gelovige mensen het verlangen om mee te werken met Christus, het Woord dat is vlees geworden (Joh. 1), in ons eigen leven hier en nu? Wanneer deze vragen stuk voor stuk in ieders hart eens rustig de revue passeren, dan zal onze diocesane bedevaart naar Lourdes in 2009 doorwerken in het geloofsleven van heel ons bisdom van Breda.”

Voor pastorale beroepskrachten die deelnemen aan de bedevaart wordt een inhoudelijke bijeenkomst georganiseerd op 19 februari om 14:00 uur in Roosendaal. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunnen zij contact opnemen met Arwen Meulenbroek, projectmedewerkster van het bisdom van Breda T 0765223444, E ameulenbroek@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten