“Bisschop Ernstprijs voor diaconie” voor Langeweg

22 mei 2007

Tijdens een feestelijke eucharistieviering op zondag 20 mei 2007 reikte bisschop Ernst de ‘Bisschop Ernst prijs voor diaconie’ uit aan de geloofsgemeenschap c.q. parochiekern in Langeweg. Deze kern behoort tot de Immanuëlparochie in Zevenbergen. Langeweg weet zich bijzonder verbonden met India.

Betrokkenheid van het hele dorp
Johanna Tolenaars van de Diocesane Raad voor Kerk en Samenleving benadrukte bij de presentatie van het juryrapport het opmerkelijke karakter van deze geloofsgemeenschap:
– Er is een nauwe band tussen de geloofsgemeenschap Langeweg en andere activiteiten in het dorp
– De projecten die Langeweg onderneemt hebben een duidelijk opvoedkundig karakter door de betrokkenheid van de basisschool.
– Activiteiten in Langeweg worden altijd gestart of afgesloten met vieringen
– De parochiekern Langeweg zamelt niet alleen maar geld in voor goede doelen.
Volgens Tolenaars is Langeweg als dorps- én geloofsgemeenschap een sprekend voorbeeld voor al die kleine en grote gemeenschappen waar vieren, leren en dienen zo vanzelfsprekend zijn geworden dat het niet meer opvalt. Namens de gemeenschap namen Wim Surewaard, het hoofd van de Mariabasisschool en Peter Kommeren de prijs in ontvangst.

Drijvende kracht achter projecten
Peter Kommeren is de drijvende kracht achter het project met India. Hij werkt als verpleegkundige in het Amphiaziekenhuis in Breda. “In 2005 maakte ik met een collega, Marja de Bruijn, een reis naar India. Marja zette zich al langer in voor India. Peter wilde weten wat er met het geld gebeurde. “Ik werd geraakt door wat ik daar zag en zocht naar mogelijkheden om iets voor de mensen daar te doen.” Peter heeft vooral contacten met de salesiaan pater Gerard. Pater Gerard werkt in de omgeving van Madras. Daar heeft hij een bejaardenhuis laten bouwen, verbeteringen aan laten brengen aan kolonies voor lepra-patiënten en een school voor kinderen op het platteland opgericht. “We maken de opbrengsten van acties rechtstreeks aan hem over,” vertelt Kommeren. Zo weten we dat er niets aan de strijkstok hangen.”

Tegenwicht tegen plat materialisme
Peter was lid van het kerkbestuur en dirigeert verschillende koren. Hij gebruikte zijn uitgebreide netwerk in de lokale samenleving en zo kwam hij terecht bij Wim Surewaard die wel iets in Peters plannen zag. De basisschool in Langeweg had al een traditie op diaconaal terrein.“We hadden nauwe banden met een school in Oeganda,” vertelt Wim Surewaard. “Door de oorlog in dit gebied gingen deze contacten verloren. We zochten een concreet project voor de vastenactie. De voorstellen van Peter kwamen als geroepen. Het is onze ervaring dat kinderen zich graag voor anderen inzetten. Nu zien ze wat er met hun geld gebeurt. We willen hen leren dat ze door te delen met hen die het minder hebben, ze zelf gelukkig worden. Als school bieden we zo een tegenwicht tegenover het platte materialisme en consumentisme van deze tijd. We zetten ons vooral in voor de school. Via brieven hebben we nauw contact met de school in India. Dit jaar hopen we ervoor te zorgen dat de school in India computers krijgt. Dit vergroot onze mogelijkheden. We kunnen dan via internet en e-mail contact onderhouden.”

Hele jaar activiteiten
De kinderen van de Mariabasisschool spannen zich het hele jaar door in voor hun leeftijdsgenoten in India. In het voorjaar maken ze het hele dorp schoon. De inwoners van Langeweg sponsoren de kinderen. Het vuil bieden ze aan bij de milieustraat van de gemeente. Kinderen overhandigen het verzamelde geld in een gezinsviering aan de vertegenwoordiger van de Caritasinstelling. Rond Wereldmissiedag (in oktober) organiseerde de school een voetbaltoernooi. Kinderen konden zich laten sponsoren door familie, kennissen en vrienden. Zij ontvangen in ruil hiervoor een toegangskaartje voor het toernooi. De parochiekern is blij met de prijs. “Dit vormt een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan,” aldus Bart van Gils, voorzitter van de pastorale commissie van Langeweg.

Andere berichten