Bisschop Ernstprijs uitgereikt

4 mei 2010

Emeritus-bisschop Ernst reikte op zondag 2 mei de Bisschop Ernstprijs voor Diaconie 2009 uit aan de stichting Kerk en vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij deed dit tijdens een eucharistieviering in de Emmauskerk te Terneuzen.

Jurylid Eric Roovers, portefeuillehouder diaconie voor de parochies in de regio Oudenbosch, verantwoordde de keuze van de jury. Hij wees op de plaatselijke en regionale uitstraling van de stichting, het oecumenische karakter en de samenwerking met niet-kerkelijke instellingen. Volgens Roovers heeft de stichting oog zowel oog voor individuele als groepen vluchtelingen.

De voorzitter van de stichting, dominee Derk Blom, predikant te Groede, Schoondijke en Waterlandkerkje, hekelde in zijn dankwoord het vluchtelingenbeleid. Hij stond stil bij de aanscherping van de regels en de verkorting van procedures. Ondanks het generaal pardon vallen volgens dominee Blom nog veel asielzoekers tussen wal en schip. “Het is een schande dat onze stichting moet bestaan. Dat vluchtelingen als een probleem worden ervaren, dat een maatschappij onvoldoende in staat is met hen om te gaan. Het werk van onze stichting brengt aan het licht dat onze maatschappij aan solidariteit en humaniteit te kort komt. Dat is een kwalijke constatering. Een feit dat ons zorgen zou moeten baren,” aldus de predikant. Hij riep de aanwezigen op te vertrouwen op het Rijk van God dat komt en waaraan ieder mens, ongeacht cultuur, godsdienst of nationaliteit mag meebouwen. Hij betrok in zijn dank ook de vrijwilligers die het werk doen en de mensen die de stichting financieel ondersteunen.

De bisschop Ernstprijs voor diaconie wordt sinds 1995 tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een kunstwerk en een oorkonde.

V.l.n.r. de voorzitter van de stichting Kerk en vluchteling dominee D. Blom, bisschop Ernst, en secretaris van de stichting Niek van Waterschoot.

 

Andere berichten