Bisschop Ernst veertig jaar bisschop

17 december 2007

Zaterdag 15 december vierde bisschop Ernst dat hij veertig jaar geleden, op 17 december 1967, tot bisschop was gewijd. Hij deed dit in een feestelijke eucharistieviering, waarin bisschop Van den Hende concelebreerde.

Pauselijke felicitatie
De viering vond plaats in de kathedraal van het bisdom. Onder de ongeveer vierhonderd aanwezigen bevond zich o.a. minister Hirsch Ballin. In zijn welkomstwoord las bisschop Van den Hende een felicitatiebrief met apostolische zegen voor van paus Benedictus XVI, waaraan de nuntius, mgr. Bacqué, een korte gelukwens had toegevoegd.

Onvoorwaardelijke liefde van God
In zijn homilie verbond bisschop Ernst het evangelie van de barmhartige Samaritaan met inzichten van de Joodse filosoof Emmanuël Levinas (1906-1995). Levinas beschrijft hoe de fundamentele morele ervaring van het menszijn tot stand komt vanuit het Gelaat van de Ander. “In het gelaat van de andere mens spreekt God, die zelf liefde is, onvoorwaardelijke liefde.”
“De kerk die volgens de getallen van lidmaatschap en kerkbezoek kleiner wordt, kan toenemen in identiteit van geloof. Kenmerkend voor het kerkzijn wordt dan: het geloof in de onvoorwaardelijke liefde van God,” aldus de bisschop.

‘Kerkelijk vrijwilliger’
Bisschop Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Nadat paus Johannes Paulus II hem ontslag verleende bleef hij nog twee jaar aan als apostolisch administrator. Op 26 november 1994 volgde bisschop Muskens hem op. Bisschop Ernst werd daarna, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘kerkelijk vrijwilliger’. Na zijn emeritaat kwam er voor hem ruimte voor studie en gebed. “Na de overbelasting door pastorale arbeid is er nu tijd voor een meditatieve omgang met de eigenlijke kern van het christelijk geloof,” zei hij in zijn preek. Daarin, zoals ook in zijn geschriften en in pastorale gesprekken, toonde de vitale 90-jarige bisschop Ernst zich nog steeds een leraar van het geloof.

(Foto’s: Ramon Mangold / Het Fotobureau)

Andere berichten