Bisschop Ernst negentig jaar

8 april 2007

Op Paaszondag 8 april 2007 viert bisschop Ernst zijn negentigste verjaardag. Bisschop Ernst werd geboren op 8 april 1917 in Breda. Hij is in 1941 priester gewijd. Hij  bestuurde het bisdom Breda van 1967 tot aan de komst van bisschop Muskens in 1994. Op 17 december 2007 viert hij dat hij veertig jaar geleden tot bisschop is gewijd.

Actief op internet
Hij verkeert in een goede gezondheid. Bisschop Ernst neemt een warme plaats in in de harten van de gelovigen in het bisdom Breda. Toen hij tijdens de recente chrismamis op 4 april uit handen van pastoor M. Prasing van Baarle-Nassau een boeket van negentig rode rozen ontving, kreeg hij een staande ovatie. Hij onderhoudt veel contacten met mensen via internet en e-mail. In een recent interview met Yolanda Sjoukes zei hij hierover: "Internet is een prima middel, met name voor jongeren. Die kunnen daar vragen stellen, ook anoniem. Ik heb lokale pastores, voor zover dat nodig was, altijd geadviseerd om zich in de wereld van het internet te bekwamen. Zodra het kon heb ik zelf e-mail en internet genomen." Hij viert zijn verjaardag in bescheiden kring.

Voor de volledige tekst van het interview zie: BN/DeStem 

Andere berichten