Bisschop Ernst erepenning voor Simon Kuyten s.m.m.

11 februari 2010

Op woensdag 10 februari heeft Simon Kuyten s.m.m. tijdens een feestelijke bijeenkomst in conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven afscheid genomen als voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR). Bij gelegenheid van dit afscheid heeft hij de bisschop Ernst erepenning in ontvangst mogen nemen. De erepenning werd hem uitgereikt vanwege de grote zorg en toewijding waarmee hij zich in heeft gezet voor het katholiek onderwijs in het bisdom van Breda.

Kerk en onderwijs
Simon Kuyten werd onder meer toegesproken door diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom. Hij bepleitte het belang van de relatie tussen Kerk en onderwijs. Katholiek onderwijs mag méér doen dan kinderen leren hoe een goed mens te zijn. Vanuit de katholieke identiteit mag een school expliciet het geloof ter sprake brengen. Ouders verwachten dat, ook van een school. In het samenspel van school en parochie kan het geloof worden aangereikt en geduid voor leerlingen en ouders.

Revitalisering
Simon Kuyten was voorzitter van de DKSR van 2004 tot 2009. In deze periode heeft hij onder meer het traject begeleid, waarin het bestuur van de DKSR van een bestuur op afstand werd omgevormd tot een beleidsvormend bestuur. Hierdoor werd de DKSR meer direct betrokken op het inhoudelijk beleid van de identiteitsbegeleiding op scholen. Een tweede speerpunt van beleid in deze periode was de revitalisering van de relatie school en parochie.

Bissdchop Ernst erepenning
Simon Kuyten is emeritus-deken van dekenaat De Baronie. Hij besloot zijn taak als voorzitter van de DKSR terug te geven aan de bisschop van Breda mede vanwege zijn nieuwe benoeming per 1 augustus 2009 tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen. De DKSR is een instelling van het bisdom van Breda.

De bisschop Ernst erepenning is een teken van verdienste voor het katholiek onderwijs in het bisdom van Breda. De penning werd ingesteld in 1993 bij het 25-jarig bestaan van de DKSR en werd toen uitgereikt aan bisschop Ernst zelf. Simon Kuyten is de tweede persoon om het ereteken te ontvangen.

Het ereteken is vernoemd naar bisschop Ernst, die in 1968 de DKSR oprichtte. De penning is vervaardigd door de kunstenaar Niel Steenbergen. De penning is in brons gegoten en heeft een doorsnee van 9 cm. Centraal staan de figuren van de heilige Petrus (bestuurder) en de heilige Paulus (leraar) die elkaar omarmen. Daaronder bevinden zich de kleine figuren van een haan (Petrus) en een wolf (Paulus). In de rand van de penning zijn afgebeeld: bestuurders varend in een schip, ouders en leerlingen, docenten en leerlingen. Op de achterzijde is bisschop Ernst afgebeeld met mijter en staf en in zijn rechterhand de Bijbel waarop de letters alpha en omega zijn getekend. In de rand is de tekst afgedrukt “De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven” (2 Timoteus 4, 17).

Andere berichten