Bisschop en jongeren op Palmzondag over de hoop

8 april 2009

Op Palmzondag 5 april kwamen jongeren in het bisdom van Breda vanwege de Wereldjongerendag (WJD) samen met bisschop Van den Hende. De WJD vindt jaarlijks plaats op Palmzondag. Eens in de twee a drie jaar internationaal, zoals in 2008 in Australië. Daartussen vinden jaarlijks activiteiten plaats in de bisdommen.

WJD in Sydney
Voor deze 24e WJD schreef paus Benedictus XVI de jongeren een brief. De paus denkt met grote dankbaarheid terug aan de bijeenkomst van juli 2008 in Sydney: “Dat was een zeer gedenkwaardige ontmoeting, waar de heilige Geest het leven vernieuwde van talloze jonge mensen die van over de gehele wereld bijeengekomen waren. De blijdschap van de viering en het spirituele enthousiasme dat we die dagen hebben ervaren, was een sprekend bewijs van de aanwezigheid van de Geest van Christus.”

De vlam van de hoop brandend houden
Paus Benedictus gaf zijn brief aan de jongeren de titel mee ‘Wij hebben onze hoop gesteld op de levende God’ (1 Tim 4, 10). De paus verwijst naar de slotmis van de WJD in Australië, waarin hij de jongeren aanspoorde boodschappers van de goddelijke liefde te worden die helpen bouwen aan een toekomst van hoop voor de mensheid. Dit geldt ook bij moeilijke situaties die je tegenkomt in het eigen leven of in het leven van anderen. “Dan vragen we ons af: Waar vind ik de vlam van de hoop en hoe houd ik die brandend in mijn hart?” aldus de paus.

Het geloof beleven en delen
Bisschop Van den Hende na zijn ontmoeting met Bredase jongeren op 5 april: “De wereldwijde WJD-ontmoetingen nodigen uit om vooral ook thuis in eigen land, bisdom en parochie het geloof met de nodige bezieling te beleven en te delen in de omgeving waarin ons dagelijks leven zich afspeelt.”

“In zijn brief vraagt paus Benedictus aandacht voor de apostel Paulus en Maria die in hun leven laten zien dat hun geloof en vertrouwen in de levende Heer tevens de grondslag is van hun hoop. Het is niet een hopen tegen beter weten in, maar ten diepste vertrouwen hebben in de trouw en liefde van God, zelfs wanneer je moeilijke tijden beleeft of tegenslagen te verdragen hebt,” aldus de bisschop.

“Paus Benedictus spreekt in zijn brief aan de jongeren uitgebreid over de hoop, in het licht van de Schrift en van het geloof. Hij toont ook aan dat die hoop in het leven van iedere gelovige vlees en bloed moet worden, met de hulp van Gods kracht. Daarom stelt de paus in zijn brief: ‘Hoop is niet slechts een ideaal of gevoel, maar een levende persoon: Jezus Christus’.”

Hoopvol op weg
“Iedere dag mogen we in de gemeenschap van de Kerk samen de weg gaan van het geloof. De uiteindelijke ontmoeting met Christus, de gekruisigde en verrezen Heer, is onze bestemming,” aldus de bisschop. “Maar nu al is de Heer onze tochtgenoot, zoals Hij dat ook was voor Maria en voor Paulus. In dit licht kunnen we hoopvol op weg naar de WJD van 2010 en 2011 in Madrid. De weg van het geloof is en blijft een weg ten leven.”

“De bijeenkomst met de jongeren op Palmzondag hebben we in kracht van dat geloof afgesloten met het vieren van de eucharistie in de kapel van de Begijnhof en zo samen een begin gemaakt met de viering van de Goede Week.”

Link naar de brief van de paus. Klik hier

Wereldjongerendagen 2008 in Australië. (Foto: bisdom van Breda)

 

Andere berichten