Bisschop en jongeren op Katholieke Jongerendag

5 november 2007

Zondag 4 november reisden ongeveer negentig jongeren uit het bisdom Breda naar de Katholieke Jongerendag (KJD) in ’s-Hertogenbosch. In de bus ook bisschop Van den Hende, die op de KJD een workshop gaf over ‘soul shopping’. “Spiritualiteit is in,” stond bij de aankondiging in het programmaboekje. “Wie is er niet bezig met bezinning, meditatie, stilte.” En: “Wat is er op tegen om alle mooie elementen uit de verschillende wereldgodsdiensten samen te brengen en daar je ‘persoonlijke’ religie van te maken?”

Een actuele vraag zo middenin de Maand van de Spiritualiteit die een uitgever, krant en een omroep organiseren. Ongeveer vijftig jongeren verzamelden zich in de tent voor het gesprek met de bisschop. Hij gaf aan dat er tegenwoordig een grote veelheid aan levensbeschouwingen en religies is, maar dat dit niet uniek is voor nu. Ook in de tijd van Jezus en de apostelen was dat zo. Het verschil tussen nu en toen is, vertelde de bisschop, dat veel mensen tegenwoordig geen ‘structuur’ meer hebben voor geloven.

Paulus in debat
In zijn tijd, rond de Middellandse Zee had Paulus, bijvoorbeeld, te maken met een veelheid aan religieuze stromingen en religies. Paulus kwam in aanraking met een publiek dat wel degelijk weet had van religie. “Paulus moest dus met die mensen in debat. Hij bracht Christus ter sprake en verkondigde Hem.” Handelingen 17, 16-34, de bisschop las het voor, vermeldt hoe dat eraan toe ging. Bisschop Van den Hende: “Paulus ging de discussie aan met mensen die de Griekse wijsheid aanhingen, of oosterse wijsheid, en met mensen die in Romeinse goden geloofden. De apostel Paulus had een persoonlijk geloof in Christus én hij had zich ook verdiept in wat de mensen geloofden. Op grond daarvan was hij in staat te vertellen over Jezus en zijn Blijde Boodschap.”


(Foto: SRKK)

Vaticanum II
De bisschop verwees naar het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De meer dan 2.500 bisschoppen die in Rome bijeen waren spraken met elkaar over de vraag hoe het geloof in Christus zich verhoudt tot andere godsdiensten en religies. Bisschop Van den Hende vatte voor zijn publiek de conclusie samen: “Het is niet allemaal van hetzelfde, niet een kwestie van ‘waar jij je goed bij voelt’. De Katholieke Kerk leert en wij geloven dat Christus de volle waarheid is. Steeds moeten we weer de belangrijke vraag stellen hoe andere opvattingen zich verhouden tot de persoon van Christus, tot het geloof van de Kerk. Met andere christenen hebben we heel veel gemeen op grond van ons gezamenlijk geloof in Christus. Voorts kunnen we in andere godsdiensten in meer of mindere mate elementen van waarheid herkennen: in het Jodendom (God sloot immers een verbond met Zijn volk) en in de Islam als monotheïstische godsdiensten. Zie het concilie document Nostra Aetate uit 1965. Ook zijn er punten van herkenning bij andere godsdiensten en religies, bijvoorbeeld ons verlangen en streven naar vrede.”

Toetsen
Naar het voorbeeld van de apostel Paulus spoorde de bisschop de deelnemers aan het eigen geloof goed te leren kennen en zich te verdiepen in de persoon van Jezus, Gods mens geworden zoon, en van daaruit pas verder te kijken, en opvattingen en begrippen te blijven toetsen aan het christelijk geloof. Hij gaf als concreet voorbeeld spiritualiteit. “Spiritualiteit is tegenwoordig een breed begrip. Het is nodig om zorgvuldig te zijn. Voor christenen heeft spiritualiteit te maken met ‘spiritus’, de heilige Geest, alles wat met Gods Geest te maken heeft.”

Groei deelnemers
Het aantal deelnemers aan de KJD vanuit het bisdom Breda blijft gestaag groeien. Sinds 2005 (50 jongeren) is het aantal deelnemers bijna verdubbeld met 90 jongeren dit jaar. Met twee bussen reisden de jongeren af naar de Brabanthallen in Den Bosch. “Dit is de grootste groep tot nu toe,” verklaarde Marc Bollerman, jongerenwerker van het bisdom. “Veel jongeren ervaren zo’n dag als een warme douche. Het gevoel dat je ergens bij hoort, onderdeel uitmaakt van het grotere geheel dat de Kerk is, telt.”


(Foto: SRKK)

Andere berichten