Bisschop-coadjutor Van den Hende neemt initiatief voor Bredase ‘summerschool’

9 maart 2007

Bisschop-coadjutor Van den Hende heeft het initiatief genomen tot een ‘summerschool’ voor jongeren. De summerschool vindt waarschijnlijk deze zomer al plaats.

Hard werken
“Alleen maar leuk zal het niet worden op de summerschool. Het wordt ook hard werken,” vertelt hij. “Het geloof verdient het en heeft het nodig dat je je erin verdiept en erin wilt groeien.” Daarom zal er een stevig programma worden samengesteld. “Geloof moet je belijden, vieren, beleven en voeden. Al deze punten kunnen op een inhoudelijke en enthousiaste manier aan bod komen.”

Enthousiasme
Toen de bisschop-coadjutor zijn plan voor de summerschool via het Jongerenplatform voorlegde aan jongeren van het bisdom bleek er groot enthousiasme te zijn voor het plan om enkele dagen met elkaar een inhoudelijk programma te beleven. De jongeren ontvingen het idee voor de summerschool positief. “De jongeren zeiden mij dat zij graag meer kennis over het geloof willen hebben en een aantal onderwerpen met elkaar willen uitdiepen”, vertelt hij.
Half maart komen enkele jongeren die hebben aangegeven dat ze mee na willen denken met de bisschop-coadjutor bij elkaar.

Het programma van de summerschool, waar en wanneer de summerschool plaatsvindt, en wie zich kunnen aanmelden wordt later bekend gemaakt.

De summerschool is een initiatief van bisschop-coadjutor Van den Hende en wordt gefinancierd uit de giften die hij ontving bij gelegenheid van zijn wijding op 25 november 2006.

Aanbod voor jonge mensen
De beleidsnota van het bisdom Breda die in januari 2007 werd gepresenteerd vermeldt als een van de zorgpunten dat jongeren niet of nauwelijks de kerk zoeken en slechts in klein aantal door de kerk bereikt worden. Met de summerschool wil bisschop-coadjutor Van den Hende stimuleren dat er een goed aanbod is voor jonge mensen, en dat jongeren die contact hebben met de kerk hun geloof kunnen verdiepen.

Andere berichten