Bisschop celebreert eerste Paulus votiefmis kathedrale kerk Breda

30 september 2008

Op donderdag 2 oktober start de parochie Breda-Centrum met het vieren van votiefmissen van de heilige apostel Paulus. Aanleiding voor het initiatief is het Paulusjaar dat op 29 juni jongstleden door paus Benedictus XVI werd uitgeroepen. Bisschop Van den Hende zal celebrant zijn in de eerste Paulusmis op donderdag 2 oktober.

Bisschop Van den Hende: “Het Paulusjaar 2008-2009 gaat niet alleen over de apostel Paulus. Het moet ook over ons gaan,” aldus de bisschop. “Wanneer wij het leven van Paulus leren kennen in de Handelingen van de apostelen, wanneer wij de woorden van zijn brieven in het Nieuwe Testament ter harte nemen, dan komen we uit bij de vraag: Hoe is met het vuur in ons eigen geloofsleven gesteld? Laten we Jezus Christus en zijn woorden van eeuwig leven werkelijk toe in ons persoonlijk leven van dag tot dag? Kortom, de wereldwijde Kerk geeft ons met het Paulusjaar een geweldige kans om ons geloof verder te verdiepen en opnieuw voorop te stellen.”

In de kathedraal zullen de votiefmissen elke donderdag gedurende het Paulusjaar worden gehouden tot de afsluiting ervan op 29 juni 2009. De votiefmis, die begint om 17:00 uur, zal telkens worden afgesloten met uitstelling van het heilig sacrament.

Een votiefmis is een mis met eigen gebeden vanwege een speciale gelegenheid. In de votiefmissen in de kathedrale kerk zal de apostel Paulus centraal staan. Bij de lezingen en de verkondiging zal de nadruk worden gelegd op de brieven van Paulus.

 

Andere berichten