Bisschop benoemt nieuwe Priesterraad

3 juli 2018

Bisschop Liesen heeft op 15 mei 2018 voor de duur van vijf jaar een nieuwe diocesane Priesterraad ingesteld. In deze raad hebben elf priesters zitting. Deze zijn gekozen door de priesters van het bisdom, of benoemd door de bisschop grond van hun functie of anderszins.

Dit zijn de leden van de Priesterraad 2018-2023:

  • F. van Hees en F. Verheije, gekozen door de priesters van het vicariaat Middelburg
  • J. van Velthoven en H. Lommers, gekozen door de priesters van het vicariaat Breda
  • J. Voeten, gekozen door de emeriti-priesters
  • W. Wiertz en P. Verbeek, op grond van hun functie van vicaris van het bisdom
  • S. de Koning en N. Schnell, op grond van hun functie van respectievelijk pastoor van de kathedrale parochie en rector van de priester- en diakenopleiding
  • V. Schoenmakers, door de bisschop aangewezen
  • R. Lobo, door de bisschop als assessor met stemrecht benoemd

De benoeming door de bisschop van R. Lobo als assessor is gedaan volgens de wens van de Priesterraad, dat ook de groep van priesters van buiten Nederland in de Priesterraad zou zijn vertegenwoordigd.

In de eerste vergadering is J. van Velthoven tot secretaris gekozen en een agendacommissie ingesteld met als leden J. van Velthoven, P. Verbeek en V. Schoenmakers. Secretaris-generaal van het bisdom B. Hartmann is bevestigd als ambtelijk secretaris.

De Priesterraad heeft conform het canoniek wetboek tot taak om als vertegenwoordiging van het presbyterium in het Bisdom Breda de bisschop behulpzaam te zijn in het bestuur van het bisdom ter bevordering van het pastorale welzijn van de aan zijn zorgen toevertrouwde gelovigen. In een aantal gevallen dient de Priesterraad te worden gehoord, zoals bij het sluiten van een kerk. In het algemeen dient de Priesterraad van advies in zaken van groter belang. “Het advies van de leden van de Priesterraad over de zaken die ik hun zal voorleggen of die zij zelf aan de orde stellen zie ik met belangstelling en vertrouwen tegemoet,” aldus bisschop Liesen.

Mgr. Liesen en concelebrerende priesters tijdens de chrismamis 2018 in Roosendaal. (Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten