Bisschop benoemt diaken Bornhijm tot bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene

31 oktober 2014

Mgr. J. Liesen heeft diaken drs. E. Bornhijm benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene. Hij volgt diaken drs. R. de Weerd op die de laatste jaren diocesaan functionaris voor oecumene was. Dit heeft secretaris-generaal drs. B. Hartmann bekendgemaakt in een brief aan parochies over Willibrordzondag en de Willibrordzondagcollecte.

Willibrordzondag wordt dit jaar gevierd op zondag 9 november. De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene verstuurde de poster van Willibrordzondag begin oktober naar alle parochies. Op Willibrordzondag wordt in de Nederlandse parochies gecollecteerd voor het oecumenisch werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De collecte is opgenomen op het landelijke collecteschema.

Het thema van Willibrordzondag 2014 is: Kerk, ‘n Weg te gaan.

 

Andere berichten