Bisschop Arturo Lona Reyes overleden

3 november 2020

Op zaterdag 31 oktober 2020 overleed mgr. Arturo Lona Reyes in Lagunas (Oaxaca) in Mexico. Mgr. Arturo Lona Reyes was emeritus-bisschop van het Zuid-Mexicaanse bisdom Tehuantepec. Hij stierf één dag voor zijn vijfennegentigste verjaardag.

Bij gelegenheid van het twintig-jarig bisschopsjubileum van bisschop Ernst op 17 december 1987 knoopte het bisdom Breda banden aan met het bisdom Tehuantepec. Men noemde deze koppeling Intercambio (uitwisseling). Beide bisdommen wisselden onderling, op basis van gelijkwaardigheid, pastorale plannen uit om zo van elkaar te leren.

De keuze voor het bisdom Tehuantepec was met name ingegeven door de grote sociale bewogenheid van Arturo Lona Reyes. Hij combineerde een diep geloof met een groot maatschappelijk engagement. Hij zette zich met name in voor de rechten van de Indiaanse bevolking en de landlozen. Zijn gelovigen noemde hem de “bisschop van de armen.” Beide bisdommen gingen de Intercambio aan voor een periode van tien jaar. Zowel bisschop Ernst als bisschop Muskens hebben het bisdom Tehuantepec bezocht. In april 1998 bracht een delegatie uit Mexico een afscheidsbezoek aan het bisdom Breda. Daarna bleven op parochieel niveau contacten met het Mexicaanse bisdom bestaan. In 1999 maakte een groep jongeren uit het bisdom Breda nog een reis naar Mexico.

Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Breda, was nauw betrokken bij deze Intercambio. Hij noemt bisschop Arturo Lona Reyes een groot pleitbezorger voor armen en verdrukten. “In die zin kan hij gezien worden in de lijn van Helder Camara (1907-1999), aartsbisschop van Olinda en Recife in Brazilië en ook van de heilige Oscar Romero (1917-1980), aartsbisschop van San Salvador in El Salvador, die in 1980 vermoord is.”

Bisschop Arturo Lona Reyes werd op 15 augustus 1952 tot priester gewijd. Op 4 mei 1971 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Tehunatepec. Hij ging met emeritaat op 25 november 2000.

Andere berichten