Bisschop als tochtgenoot

2 november 2007

“De levensweg van de mens wordt vergeleken met een pelgrimstocht.” Zo begon bisschop Van den Hende zijn preek tijdens de eucharistieviering die hij op Allerheiligen in de Sint Antoniuskathedraal celebreerde. Het was zijn eerste eucharistieviering als residerend bisschop van Breda.

In het spoor van de heiligen
In de preek stond hij kort stil bij zijn ervaringen tijdens zijn eerste jaar als bisschop-coadjutor. Hij memoreerde de vele ontmoetingen met mensen van alle leeftijden in het bisdom die zich als vrijwilliger voortdurend en vaak op de achtergrond wijden aan onder meer catechese, diaconie en zo werken aan de opbouw van de Kerk in het bisdom. In het spoor van de heiligen, concreet antwoord gevend op hun roeping om heilig te worden.
Tijdens de persontmoeting na de viering zei hij: “Ik heb veel parochies bezocht. Ik heb daar het vormsel toegediend. Ik ben overal hartelijk ontvangen. Ik voel me hier thuis en wil mijn pelgrimstocht hier voort zetten.”


Bisschop Van den Hende tijdens zijn eerste preek als bisschop van Breda. (Foto: BisdomBreda/RamonMangold)

‘Serviamus’
De nieuwe bisschop lichtte zijn devies toe: ‘sine timore serviamus Illi’. “Dat betekent ‘zonder vrees mogen wij Hem dienen’. Het mooie is dat ‘serviamus’ in het meervoud staat, dat de bisschop én de gelovigen geroepen zijn tot de dienst aan de Heer.”

Jongeren
Bisschop Van den Hende was bijzonder positief over de groeiende groep jongeren waarmee het bisdom contact heeft. “Er leeft bij deze jongeren een diepe religiositeit en een behoefte aan diepgang. Ik ben hiervan overtuigd doordat ik zie wat ze er zelf voor over hebben.” Hij weigert jongeren dan ook tot probleemgroep te bestempelen. “Vaak zijn jongeren door het doopsel en het vormsel al deel van de Kerk. Het is een uitdaging hen met enthousiasme nog meer te betrekken bij ontmoetingen, bij diaconale projecten en hen met jonge tochtgenoten in contact te brengen. Als bisschop ben ik daarbij hún tochtgenoot. Meer dan vroeger gaan jongeren een individuele weg. Het is niet meer vanzelfsprekend dat ze hun klasgenoten in de kerk zien. Als Kerk moeten we jongeren nog meer enthousiasmeren voor de rijkdom van het geloof.”

Bisschop van Breda
Hij benadrukte dat hij allereerst tot bisschop van Breda is benoemd. Bisschop Van den Hende richt zich daarom allereerst op taken binnen het diocees.

Een tevreden mens
Bisschop Muskens toonde zich op de persontmoeting een gelukkig mens. “Ik heb alles gekregen wat ik gevraagd heb,” zei hij tot de pers. “Op 2 februari 2008 treed ik in. Dit is het feest van de opdracht van de Heer. De Kerk leest dan in het evangelie de lofzang van Simeon: ‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd’ (Lc. 2,29-30). Ik hoop nog vele jaren te besteden aan stilte, studie en gebed.”

Beluister ook het interview op Omroep Brabant.
Bekijk het interview op KatholiekNederland.nl (fragment uit Kruispunt).

Andere berichten