Bisdomretraite in Kortemark

10 juli 2014

Van 29 juni tot en met 4 juli vond de jaarlijkse diocesane retraite voor priesters, diakens en hen die voor een van deze ambten studeren plaats in het klooster van de Zusters van Liefde van Kortemark.

Bisschop Liesen begeleidde de retraite. Het thema luidde: “Bekeert U, het Rijk Gods is nabij en geloof in de Blijde Boodschap.” Aan de retraite namen vanuit het bisdom 15 personen deel.

“Ze vond plaats in volledig stilzwijgen,” vertelt rector Schnell. “Dit werkte zeer positief. De bisschop verzorgde dagelijks twee conferenties aan de hand van evangelieteksten. Hij benadrukte steeds dat het de Heer is die ons aantrekt.”

De retraitanten genoten gastvrijheid van de zusters van Liefde van Kortemark. Deze congregatie behoort tot de vincentiaanse kloosterfamilie. De congregatie is in 1849 gesticht door L. Lampe, destijds de pastoor van Kortemark. De zusters droegen de zorg voor bejaarden, gehandicapten en kinderen. Van begin af aan leidden ze meisjes op tot verzoergenden.

Nu beheren de zusters het internaat Onze Lieve Vrouw van Troost, waar meisjes bijna kosteloos kunnen verblijven. Momenteel telt het internaat 80 internen. Er zijn er die vanuit het internaat leerling zijn op het lager of middelbaar onderwijs. De meesten volgen een opleiding tot verzorgster. Binnen het internaat trachten de zusters de Blijde Boodschap van Jezus door te geven en zorgen door hun voorbeeld maar ook door morgen- en avondwijding, regelmatige eucharistievieringen, biechtvieringen en een gebedsgroep. Zo scheppen ze een milieu van geloof waarin de meisjes kunnen groeien i ngeloof.

Daarnaast verzorgen de zusters de vormselvoorbereiding in de parochie van Kortemark. Een tweede gemeenschap doet vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis te Dadizele (West-Vlaanderen) en helpt in de Onze Lievc Vrouwebasiliek aldaar.

 

Andere berichten