Bisdomproject ‘De heilige Schrift verbeelden’

21 april 2010

Per 1 mei 2010 start het project ‘De heilige Schrift verbeelden’. Dit is een nieuw en tweejarig project van het bisdom van Breda ter versterking van het pastoraat voor met name jongere generaties in de parochies. Met het project wil het bisdom de verhalen van de heilige Schrift als woord van God en woord van mensen (Vaticanum II, Dei Verbum) dichterbij de mensen brengen.

Het project wil dit doen door middel van bibliodrama, het verbeelden van bijbelverhalen als woorden van geloof en andere creatieve werkvormen. Zo zullen binnen het project activiteiten worden uitgevoerd om de heilige Schrift toegankelijker te maken voor jongere doelgroepen binnen de Kerk: jongeren, jongvolwassenen, ouders van jonge gezinnen.

Door het meer toegankelijk maken van de heilige Schrijft voor jongere generaties gelovigen wordt de Bijbel aangereikt als bron om je geloofsleven te voeden en je geloof te leren verwoorden.

Voorzien is dat vanuit de pastorale dienstverlening zal worden gekomen tot een concreet aanbod in de drie dekenaten van het bisdom van Breda. Hiertoe zal samenwerking worden gezocht met parochies, werkgroepen jongerenpastoraat en catechese.

Voor dit project is bereid gevonden pastoraal werkster Evelien van Ommering. Zij zal voor 50% van haar tijd aan het project verbonden zijn. De andere 50% van de tijd is zij werkzaam in de Immanuelparochie.

 

Andere berichten