Bisdommen verspreiden Bisdommagazine over de paus

29 april 2013

In de bisdommen Breda en Rotterdam is een Bisdommagazine verspreid over paus Franciscus en paus Benedictus XVI. De speciale uitgave gaat over paus Franciscus, nu hij zijn werk voor de Kerk en haar dienst aan de wereld is begonnen, en blikt in dankbaarheid terug op het pontificaat van paus Benedictus XVI.

‘God is liefde’
De naamkeuze van paus Franciscus roept de verwachting op dat de paus veel zal doen voor de armen. Paus Franciscus erft daarvoor van zijn voorganger een stevig onderbouwde erfenis op het gebied van de sociale leer. Het Bisdommagazine besteedt aandacht aan die sociale leer.

Drie waarden zijn richtinggevend in de sociale leer van de Kerk, schrijft prof. dr. diaken Fred van Iersel in het blad: waarheid, vrijheid, rechtvaardigheid. Deze worden omvat en voltooid door de liefde. “God is liefde” (‘Deus caritas est’) was de titel van de eerste encycliek van paus Benedictus. Een artikel van Hans de Jong, medewerker van het bisdom van Breda, behandelt de grote thema’s uit de in totaal drie encyclieken die de emeritus-paus schreef.

Belang van en belangstelling voor de Petrusdienst
Dr. Kees van Vliet, priester van het bisdom Rotterdam, schreef een artikel over het belang van de Petrusdienst voor de universele Kerk. De belangstelling van de media en het publiek voor de paus komt aan bod in een bijdrage van Leo Fijen, hoofd Omroep RKK.

Gebed voor de nieuwe paus
Ook vraagt het magazine om gebed voor de nieuwe paus met het gebed dat eerder als gebedskaart in de Nederlandse bisdommen werd verspreid.

De middenpagina’s van het Bisdommagazine met het gebed voor de nieuwe paus.

Verspreiding
Het magazine werd per post verstuurd aan de parochies en priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. Voor belangstellenden zijn nog exemplaren voorradig op het bisdomkantoor van Breda (secretariaat@bisdombreda.nl) en Rotterdam (persdienst@bisdomrotterdam.nl).

Ontmoeting met de paus op de Wereldjongerendagen
Het magazine gaat tevens naar de jongeren die zich hebben aangemeld als deelnemer aan de Wereldjongerendagen in Brazilië (reis Binding van de bisdommen Rotterdam en Breda). Zij zullen paus Franciscus daar ontmoeten. In 1984 organiseerde paus Johannes Paulus II de eerste Wereldjongerendagen. De ontmoeting met de paus is altijd een bijzonder moment. De vorige WJD was paus Benedictus XVI er nog bij, nu paus Franciscus. In het magazine komen vier jongeren uit het bisdom Breda en Rotterdam aan het woord over de WJD.

Diocesane viering met gebed voor de nieuwe paus
In het bisdom Rotterdam werd het magazine ook uitgedeeld op Roepingenzondag. Op die dag, hebben zo’n 350 gelovigen uit het bisdom Rotterdam gebeden voor de nieuwe paus Franciscus en om zegen gevraagd over zijn pontificaat tijdens een diocesane eucharistieviering in de parochiekerk H. Jacobus de Meerdere in Den Haag. Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in deze viering.

Download het Bisdommagazine, klik hier.

Het Bisdommagazine kan op twee manieren worden gelezen. De ene voorkant toont paus Benedictus XVI, de andere voorkant toont paus Franciscus.
 

 

Andere berichten