Bisdommen maken serie Geloofsgesprekken over catechese en geloofsoverdracht

25 januari 2013

Geloofsoverdracht en catechese staan centraal in de Geloofsgesprekken die in 2013 worden uitgezonden vanuit de bisdommen Breda en Rotterdam. De Geloofsgesprekken, interviews door Leo Fijen, sluiten daarmee aan bij het Jaar van het Geloof dat momenteel wereldwijd wordt gehouden.

De Geloofsgesprekken worden uitgezonden voorafgaand aan de uitzending van de eucharistievieringen uit de beide bisdommen, in samenwerking met Omroep RKK.

Voor het bisdom van Breda opent bisschop Liesen de serie gesprekken op 27 januari. In zijn gesprek staat bisschop Liesen stil bij de betekenis van het geloof en het Jaar van het Geloof. Paus Benedictus XVI nodigt ons in het Jaar van het Geloof uit de deur van het geloof binnen te gaan. Pas als je door de deur heen gaat leer je het geloof echt kennen.

Bisschop Liesen tijdens de opname van het Geloofsgesprek dat op 27 januari 2013 wordt uitgezonden.

In beide bisdommen vond voorafgaand aan de opnames een rondetafelgesprek plaats met de deelnemers. Bisschop Van den Hende benadrukte het belang van de Catechismus van de Katholieke Kerk, als vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie. Voor het bisdom Rotterdam opent bisschop Van den Hende de gesprekken op zondag 10 maart.

Geloofsoverdracht in de huidige maatschappij moet gepaard gaan met getuigenis. De hedendaagse samenleving heeft moeite om geloofstaal te verstaan. Paus Benedictus XVI spreekt in dit verband wel van ‘religieus analfabetisme’, een onwetendheid met betrekking tot de persoon van Jezus Christus en zijn onderricht.

De Kerk heeft authentieke getuigen nodig, aldus de paus, die er in het Jaar van het Geloof ook op wijst dat de Catechismus van de Katholieke Kerk een nuttig instrument is om het getuigenis te ondersteunen. (Voor een studiedag van het bisdom Rotterdam over de Catechismus als instrument van verkondiging, klik hier.)

De Geloofsgesprekken uit de bisdommen Breda en Rotterdam zijn zulke authentieke getuigenissen. In totaal komen twaalf mensen aan het woord: de bisschoppen, vrijwilligers, pastoraal werkers, priesters, mannen en vrouwen uit parochies en uit het onderwijs.

De deelnemers voor het bisdom van Breda zijn:

 • Bisschop Liesen
 • Martina Meul (bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs)
 • Han Geppaart (pastoraal werker in de parochie)
 • Tessa Engelhard (WJD-ambassadeur en student)
 • Mariet van Goch (onderwijs en parochies)
 • Charlotte den Toonder (vrijwilliger in de parochie)
  (Uitzendingen op Nederland 2, 10.10-10.30 uur: 27 januari, 3 maart, 14 april, 28 juli, 1 september, 27 oktober.)

De deelnemers voor het bisdom Rotterdam zijn:

 • Bisschop Van den Hende
 • Chris Bergs (plebaan in de kathedraal)
 • Shirleni Blanken en Shirley Blanken (dochter en moeder, vrijwilligers in de parochie)
 • Martha Hoffenkamp (werkzaam in het onderwijs)
 • Bas van Pampus (pastoraal werker in de parochie)
 • Jeroen Smith (pastoor in de parochie)
  (Uitzendingen op Nederland 2, 10.10-10.30 uur: 10 maart, 17 maart, 2 juni, 30 juni, 8 september, 8 december.)

Bisschop Van den Hende bij de opname van een Geloofsgesprek bij de start van het Jaar van het Geloof. Dit werd op 28 oktober 2012 uitgezonden (voor de uitzending klik hier).

 

Andere berichten