Bisdommen maken magazine over nieuwe evangelisatie

5 juli 2012

De bisdommen Breda en Rotterdam maken een gezamenlijk magazine over nieuwe evangelisatie. Aanleiding voor het magazine is het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) dat paus Benedictus XVI uitriep vanwege 50 jaar Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Door het Jaar van het Geloof te beginnen met een bisschoppensynode over nieuwe evangelisatie (7-28 oktober 2012) plaatst de paus dit jaar nadrukkelijk in het teken van de verkondiging.

Getuigen van de Heer
De opdracht van de wereldwijde Kerk is de verkondiging van de Blijde Boodschap. De Heer gaf deze opdracht aan de apostelen. Door de eeuwen heen kwam het voor de Kerk aan op evangelisatie: getuige zijn van de Heer en zijn evangelie in woorden en in concrete daden.

Kerk zijn in deze tijd
Nieuwe evangelisatie betekent niet een ‘nieuw Evangelie’, omdat Jezus dezelfde is vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr. 13, 8). Nieuwe evangelisatie wil zeggen: een adequaat antwoord op de tekenen van de tijd, de behoeften van de mensen en de volken van vandaag, en op de huidige cultuur, die ook ons bepaalt.

Impuls voor het Jaar van het Geloof
De speciale uitgave van het magazine besteedt volop aandacht aan vormen van catechese en ook aan diaconie, omdat de liefde zelf het beste getuigenis is (paus Benedictus XVI, ‘Deus caritas est’). Met het magazine willen de bisdommen een goede impuls geven aan de viering van het Jaar van het Geloof.

Geloofstaal
Evangelisatie is niet altijd makkelijk in onze samenleving. Die is immers fundamenteel geseculariseerd en heeft moeite om geloofstaal te verstaan. Daarom wordt de nieuwe evangelisatie ook wel een spirituele activiteit genoemd: het vermogen om in het heden de moed en de kracht van de eerste christenen tot de onze te maken.

Verspreiding
Het magazine over nieuwe evangelisatie verschijnt in de zomer in het bisdom van Breda. Het bisdom Rotterdam verspreidt het magazine vlak voor Kerstmis en bij gelegenheid van een themanummer van het bisdomblad Tussenbeide.

 

Andere berichten