Bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch maken Magazine voor Open Kerkendag

20 september 2017

Op zondag 26 november wordt in de provincie Brabant een Open Kerkendag gehouden. De bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch maken hiervoor een gezamenlijk Magazine. Het blad zal kerkbezoekers welkom heten en met onder meer een plattegrond laten zien wat er aan moois is in de kerk. Daarnaast geeft het Magazine inspiratie voor parochies om initiatieven te nemen rond de openstelling van kerkgebouwen. Het Magazine bevat een woord van welkom van de bisschoppen, mgr. De Korte en mgr. Liesen, en de commissaris van de Koning, Wim van de Donk.

De pastorale brief van mgr. Liesen ‘Wordt andere mensen met een nieuwe visie’ (februari 2017) vraagt parochies om te investeren in een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil. Initiatieven waarbij mensen actief en laagdrempelig worden uitgenodigd tot een (hernieuwde) kennismaking met de Katholieke Kerk zijn een belangrijke stap voor parochies met het oog op de toekomst en nieuwe evangelisatie.

En mgr. De Korte schrijft in zijn beleidsplan (oktober 2016): “De rijkdom aan inzichten, die ons geloof herbergt, moet voortdurend tevoorschijn worden gehaald.” Daar ligt een missionaire uitdaging die niet alleen degenen betreft die nu bij de Kerk betrokken zijn, maar ook nieuwe mensen aangaat. “Er zijn allerlei vormen van nood die gelenigd moeten worden […] zowel morele als sociale nood,” schrijft de bisschop en hij onderstreept, zoals ook mgr. Liesen doet, de missionaire kracht van een sterke diaconale presentie. Ook dat aspect komt aan bod in het Magazine.

Het Magazine verschijnt eind oktober en kan het hele jaar door worden gebruikt om mensen te verwelkomen.

Ook voor parochies in de provincie Zeeland kan de Open Kerkendag een moment zijn om mensen uit te nodigen. Zij kunnen zich niet aanmelden bij de genoemde Brabantse organisatie, maar parochies die kerkgebouwen op deze zondag openstellen, kunnen zich melden bij vic.middelburg@bisdombreda.nl en worden opgenomen in een overzicht dat op de website van het Bisdom Breda wordt geplaatst en dat aan de media zal worden verzonden.

Basiliek in Hulst. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten