Bisdommagazine over Pasen

27 februari 2013

Deze week verschijnt bij het bisdom van Breda een speciaal magazine over Pasen. In 2012 publiceerden de Nederlandse bisschoppen een brief over de vieringen van het Paastriduüm. Met de brief vragen de bisschoppen aandacht voor de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en Paaszaterdag.

De vieringen van Pasen vormen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De bisschoppen vragen daarom goede aandacht voor deze vieringen.

Gesprek over de viering van Pasen
Juist vanwege de rijke liturgie zijn bij de vieringen van het Paastriduüm veel mensen betrokken. De brief van de bisschoppen vraagt daarom om tijdige bespreking met diverse betrokkenen, en uitleg. De brief werd vorig jaar na Pasen verzonden met het oog op de vieringen van Pasen 2013. Daarna volgden in het najaar VPV-dagen voor pastorale beroepskrachten, en een gesprek van de bisschop met pastoors en teamleiders. In die lijn wil ook het bisdommagazine het inhoudelijke gesprek in de parochies en instellingen over de vieringen van het Paastriduüm ondersteunen.

Inhoud bisdommagazine
Pasen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Bisschop Liesen zegt in het magazine: “We moeten het daarom voor elkaar mogelijk maken om deel te nemen aan de vieringen. […] Pasen moeten we met elkaar in zijn volle rijkdom en vormgeving willen vieren.”

Pastoor Han Akkermans schrijft in het magazine over Pasen en hoe de verrijzenis in de Kerk wordt gevierd, niet alleen met Pasen, maar elke zondag. Pastoraal werker Bernard van Lamoen vertelt in het blad: “De brief van de bisschoppen is een uitdaging en de brief brengt ons bij de kerk, maar het is ook een worsteling als je naar de lokale gemeenschap kijkt.” In een interview legt hij uit wat hij bedoelt. Pastoor en vicaris Wiel Wiertz gaat in op de viering van Pasen binnen de grotere, samengevoegde parochie. Ook is er aandacht in het blad voor de kruisweg en komt de Veertigdagentijd aan bod waarin aandacht wordt gevraagd voor de Vastenaktie.

Het magazine bevat ook een puntsgewijze samenvatting van onderdelen uit de brief van de bisschoppen en een kort verslag van de inleiding van mag. dr. J. Hermans op de VPV-dagen van 2012. Deze voordracht is onlangs verschenen in de serie Liturgische Handreiking van de Nationale Raad voor Liturgie. Dit boekje wordt priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers deze week ook toegestuurd.

Gratis extra exemplaren voor parochies
Het magazine wordt toegestuurd aan pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders, religieuzen in het bisdom en abonnees. Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis extra exemplaren opvragen bij het bisdomkantoor via E magazine@bisdombreda.nl, of T 076 5223444.

 

 

Andere berichten