Bisdommagazine over nieuwe kansen voor de nieuwe parochie

2 juni 2016

In juni verschijnt een speciale editie van het Bisdommagazine die is gewijd aan de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Enkele jaren terug moest deze parochie noodgedwongen twee van de vier kerkgebouwen sluiten en het pastoraal team terugbrengen naar 2,6 fte. Dit Magazine beschrijft de keuzes die de parochie maakte en vooral hoe daarbij werd ingezet op dialoog en openheid voor nieuwe kansen.

“We hebben enerzijds ingezet op het begeleiden van parochianen in het loslaten van de vertrouwde kerkplek. Anderzijds zochten we nieuwe initiatieven om het gevoel te krijgen van een nieuwe start. Door de sluiting van twee van de vier kerken nam het aantal vieringen af en ontstond de ruimte daarvoor,” vertelt pastoor Paul Verbeek in het blad. Hij gelooft heilig in de parochie. “Misschien minder territoriaal dan voorheen, maar zeker als een plek om de accu op te laden en van daaruit weer de wereld in te gaan.”

Ton Segers, redactielid van het parochieblad en voorzitter van de parochiële coördinatie commissie, schrijft: “Terwijl de zorgen om de twee afgestoten kerkgebouwen nog niet over zijn, kunnen we toch stellen dat de Lievevrouweparochie steeds meer een gezicht krijgt. Er wordt ook steeds meer en steeds sterker naar buiten getreden. Dat is vooral te danken aan nieuwe initiatieven die het pastoraal team samen met een groot aantal, meestal ook nog jonge, vrijwilligers uitwerkt.”

De parochie constateert voorzichtig dat er na de fusie meer élan lijkt te zijn gekomen en vitaliteit.

Dit Bisdommagazine werd gemaakt door de redactie van het magazine samen met de redactie van het parochieblad inZOOMen.

Het blad wordt binnenkort toegestuurd aan de abonnees. Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis exemplaren van het magazine bestellen via magazine@bisdombreda.nl.

Andere berichten