Bisdommagazine over ‘Leerlingen van Christus’

9 juni 2015

Vorige week verscheen het nieuwe Bisdom magazine ‘Leerlingen van Christus: Geloofsvorming en geloofsverdieping’. Het Magazine werd per post toegestuurd aan abonnees en is nu ook als download op de website van het bisdom geplaatst. Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis extra exemplaren bestellen voor verdere verspreiding.

Het geloof voorop
In het openingsartikel werkt rector Norbert Schnell van Bovendonk het thema uit: ‘van verondersteld geloof naar voorgesteld geloof’. Hij schrijft: “Bij het afscheid van bisschop Van den Hende als bisschop van Breda sprak de toenmalige vicaris-generaal Vincent Schoenmakers de bisschop toe. De vicaris-generaal prees de bisschop voor al zijn werk in het bisdom, maar vooral ook voor het motto dat hij aan iedere activiteit meegaf, namelijk ‘het geloof voorop!’ De vicaris-generaal gebruikte daarvoor het beeld van de moderne bakfiets. De bakfiets waarmee met name in de steden ouders hun jonge kinderen vervoeren. De ouders plaatsen hun kinderen voor in de bak. Op deze wijze laten ze hun kinderen, waar ze trots op zijn en wat hun meest kostbare bezit is, ook aan anderen zien. Zo mag het óók zijn met ons geloof.”

Geloof voorstellen
“Het geloof voorop! Bisschop Liesen heeft dit motto omarmd en verder verdiept. We zijn in een tijd aangekomen waarin de kennis van ons christelijk geloof en de beleving ervan niet meer vanzelfsprekend zijn. […] Bij de jongere generaties […] mag het geloof niet meer verondersteld worden, maar moet het opnieuw worden voorgesteld. Deze verdieping heeft bisschop Liesen aangebracht: ‘Met het geloof voorop: van verondersteld geloof naar voorgesteld geloof’,” aldus rector Schnell.

Liefde leren
De verschillende artikelen in het Magazine werken dit thema verder uit. Daarbij benadrukt Mgr. Liesen in het artikel ‘Liefde leren’ dat leerling zijn niet alleen is je intellectuele bagage of handigheid vergroten, maar ook en zelfs vooral de capaciteit van je hart vergroten.

Parochies in het bisdom van Breda die extra exemplaren willen ontvangen voor verdere verspreiding kunnen contact opnemen met Monique van Delft: E mvdelft@bisdombreda.nl, T 076 5223444 (ochtenden).

Andere berichten