Bisdommagazine ‘Kom, volg Mij’ (roeping.nu)

13 mei 2014

Bij de vernieuwde website www.roeping.nu verschijnt een Bisdommagazine over roeping. Dit Magazine vraagt aandacht voor de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en geeft een indruk van de vier pijlers van de opleiding van priesters en diakens op Bovendonk.

“Roeping heeft te maken met het appèl dat op je gedaan wordt, met je levensbestemming en met wat je zou moeten doen in je leven. Het is een algemeen fenomeen, iedere mens is geroepen,” zegt rector Norbert Schnell in dit Magazine.

Ook daarover gaat het blad met drie interviews rond roeping tot het huwelijk, inzet in de parochie als pastoraal werkster, en zorg voor ontplooiing van kinderen in het onderwijs.

Inhoud:

  • De wijding: sacrament en levenskeuze
  • Roeping
  • Persoonsvorming
  • ‘Je mag in vrijheid antwoorden’
  • Pastoraal werkster Pauline Vermeulen
  • Je talenten en ambities inzetten
  • Huwelijk en gezin
  • Gebed, geloof en mensen!
  • Geestelijke vorming
  • Kerk in de steigers: Sint Bavokerk te Rijsbergen

Download het Magazine!

 

Andere berichten