Bisdomleiding spreekt met Diocesane Pastorale Raad over seksueel misbruik

7 april 2010

Bisschop Van den Hende heeft met de Diocesane Pastorale Raad (DPR) gesproken over activiteiten die het bisdom heeft ondernomen vanwege de kwestie van seksueel misbruik.

Op vrijdag 26 maart kwam de Diocesane Pastorale Raad (DPR) bijeen in Ossendrecht voor zijn reguliere vergadering. Martina Meul gaf een toelichting op de kadercursus catechese die is ontwikkeld, en die in het najaar 2010 zal starten in het dekenaat De Baronie. Martina Meul is bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs en heeft een taak voor catechese.

De kwestie van het seksueel misbruik houdt velen binnen en buiten de Kerk terecht bezig. Daarom was op de agenda een toelichting voorzien door de bisdomleiding op activiteiten die zijn ondernomen sinds begin maart.

Gesprek met religieuzen
Op zaterdag 6 maart ontmoette bisschop Van den Hende verantwoordelijken van ordes en congregaties in het bisdom van Breda en de leden van het Diocesaan Religieuzen Beraad. Het gesprek vond plaats in het licht van de bisschoppenvergadering van 9 maart, waar het onderwerp seksueel misbruik was geagendeerd.

Verklaring van de bisschoppen
Op dinsdag 9 maart gaven de bisschoppen na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een verklaring uit. Hierin gaven ze aan: “De bisschoppen zijn, evenals de bestuurders van de KNR, diep geraakt door de aangrijpende verhalen van seksueel misbruik die dezer dagen naar boven gekomen zijn. Iedere vorm van seksueel misbruik dient krachtig veroordeeld te worden omdat het haaks staat op het Evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon.” De bisschoppenconferentie en KNR vroegen drs. W.J. Deetman om gedegen voorbereiding en voorwerk te doen voor breed, extern en onafhankelijk onderzoek. (Lees de verklaring van de bisschoppen, klik hier.)

Bijeenkomst met beroepskrachten
Bisschop Van den Hende nodigde priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uit voor een extra ‘bijeenkomst in het bisschopshuis’ op maandagavond 22 maart. Naar aanleiding van de berichten over seksueel misbruik in vroegere katholieke vormings- en opleidingsinstituten spraken bisschop Van den Hende en vicaris-generaal Schoenmakers op deze avond over de procedure van Hulp en Recht met de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die werkzaam zijn in parochies en instellingen binnen het bisdom van Breda. Pastorale beroepskrachten ontvingen speciale kaartjes met de contactgegevens van Hulp en Recht om mensen deze in voorkomende gevallen aan te reiken. (Voor het bericht over deze bijeenkomst, klik hier.)

Aandacht in de liturgie
De bisschop heeft pastorale beroepskrachten gevraagd om bij de voorbede van Goede Vrijdag stil te staan bij de schade die seksueel misbruik aanricht, nadat hij het had gethematiseerd in de homilie van de chrismamis. In de chrismamis gaf de bisschop aan: “Je merkt hoe wezenlijk het is om nu op de eerste plaats al het aangedane leed te noemen en het kwaad en de schade ervan te onderkennen. ” (Zie het bericht op deze site Chrisma voor de viering van de sacramenten.)

Bijeenkomst met emeriti
In het verlengde van de bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten in maart, nodigt de bisschop ook de emeriti van het bisdom uit voor een bijeenkomst in april.

 

 

Andere berichten