Bisdomleiding en dekenaatsbesturen spreken over vicariaten

9 november 2011

Op maandagavond 7 november ontmoetten de besturen van de dekenaten elkaar in Roosendaal. Zij spraken met de bisschop en met medewerkers van het bisdom over de overgang van drie dekenaten naar twee vicariaten. De nieuwe indeling in twee vicariaten is een logisch gevolg van de samenvoeging van parochies. Andere bisdommen gingen het bisdom van Breda al voor in het omvormen van de dekenale structuur naar vicariaten.

Geleidelijke overgang
De overgang van de dekenale structuur naar een structuur met twee vicariaten zal geleidelijk zijn. De dekenale structuur wordt geleidelijk afgebouwd onder gelijktijdige opbouw van de vicariaatsstructuur. De besturen van de dekenaten zijn gevraagd tot 1 mei 2012 aan te blijven om de overgang mee te begeleiden. De drie dekenaatsbesturen gaven aan hiertoe bereid te zijn.

Leden commissie
Leden van de commissie die de herstructurering begeleidt zijn: algemeen gedelegeerde Vincent Schoenmakers, projectleider ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ Geerten Kok en adjunct-econoom Marianne Aarts. Zij zullen in november en december met elk van de dekenaatsbesturen spreken over wat in elk dekenaat nodig is voor een goede afbouw en een goede implementatie van de nieuwe structuur.

Voorliggende vragen
De dekenaatsbesturen formuleerden voorafgaand aan de vergadering enkele vragen, waarover kort werd uitgewisseld. Zo is de zorg voor de (vrijwillige) medewerkers van de huidige dekenaten een belangrijk aandachtspunt, evenals de vraag naar de vestigingsplaats van de secretariaten van de vicariaten. Ook werd gevraagd naar de financiële afdracht van de parochies voor de dekenaten. Econoom Gerard de Rooij gaf aan dat deze lager kan worden, omdat er een vermindering in het aantal fte’s zal zijn.

Deze en andere vragen van de dekenaatsbesturen ten behoeve van een goede afbouw van de dekenale structuur worden hernomen in de gesprekken van de overgangscommissie met elk van de dekenaatsbesturen.

Zie ook het bericht op deze site ‘Herstructurering dekenaten: naar twee vicariaten’ (13-10-2011)

 

Andere berichten