Bisdomkantoor vast (Vastenestefatte: donderdag 19 maart 2015)

24 maart 2015

Donderdag 19 maart is een speciale dag binnen de Veertigdagentijd. Op deze dag viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Jozef, de bruidegom van Maria en de voedstervader van de Heer. Het bisdomkantoor sloot zich juist op deze feestdag aan bij de vastenestafette.

Voor de maaltijd bezochten de medewerkers, die in de gelegenheid waren de heilige Mis bij te wonen, de eucharistieviering in de Heilige Antoniuskathedraal. Plebaan Steven de Koning droeg de heilige Mis op in concelebratie met vicaris-generaal mgr. Harry Lommers.

Na de eucharistieviering kwamen de medewerkers bij elkaar in de cursusruimte van het bisdomkantoor. Ben Hartmann, secretaris-generaal van het bisdom en tegelijkertijd ook missiesecretaris van het bisdom, leidde het Vastenaktieproject in door een korte toelichting op de film van de Vastenaktie voor de scholen. Deze geeft een goed beeld van de situatie op Sri Lanka, bekeken vanuit het perspectief van kinderen. Hartmann wees er in zijn inleiding op dat de Vastenaktie op veel scholen is geaccepteerd en via de Vastenaktie de band met parochies aangehaald kan worden. De Vastenaktie werkt, aldus Ben Hartmann, ook aan materiaal om de katholieke betekenis van de Veertigdagentijd en het vasten voor het voetlicht te brengen.

Ans Schoenmakers, één van de vrijwilligsters van het bisdomkantoor, had voor iedereen een heerlijke linzensoep bereid. Het samen eten droeg bij aan de collegialiteit en de onderlinge band. De opbrengst is bestemd voor het project in Sri Lanka.

Op vrijdag 20 maart trok de vastenestafette naar de H. Augustinusparochie in Breda en wel naart de parochiekern van de H. Aartsengel Michaël. Meer hierover en over de andere etappes van de vastenestafette leest u op de speciale pagina op deze site.

 

Andere berichten