Bisdombrede ontmoeting van PCI-bestuurders

20 juni 2018

Op donderdag 14 juni kwamen PCI-bestuurders uit het bisdom samen met een vertegenwoordiging van het bisdombestuur en de Diocesane Caritas Instelling (DCI). De bijeenkomst vond plaats in Roosendaal. Diaken Wim Tobé, diocesaan caritasfunctionaris, opende de avond. Daarna lichtte de econoom van het bisdom, Marianne Aarts, de begroting en de concept jaarrekening 2017 toe en de begroting 2018.

De PCI’s in het bisdom doen een afdracht aan het bisdom, die met deze gelden bisdombreed de aandacht voor diaconie en caritas bevordert. De econoom gaf een toelichting om de inkomsten en de uitgaven helder te maken en ging in op de vragen die vanuit de groep werden gesteld.

“De aanwezigen gaven blijk van een grote betrokkenheid en interesse voor het reilen en zeilen van de caritas en de diaconie in het bisdom,” vertelt diaken Wim Tobé na afloop. “Niet alleen voor eigen lokale activiteiten, maar ook voor het projectmatige aanpak, zoals die mede vanuit het bisdom is opgezet. In de pauze was er een geanimeerde onderlinge uitwisseling, waarin bestuursleden ervaringen uitwisselden met elkaar.”

Het tweede deel van de avond volgde een korte toelichting op de Antoniusprijs voor diaconie 2018. Daarbij werd aangegeven dat de termijn om diaconale activiteiten en initiatieven in te dienen is verlengd tot medio juli. Econoom Marianne Aarts kondigde aan dat de tien projecten, die door de jury genomineerd worden voor de Antoniusprijs, een bonus van € 250 ontvangen. Dit bedrag is te bestemmen voor de voortgang van het ingediende project.

Secretaris-generaal Ben Hartmann lichtte vervolgens de voortgang van diverse diaconale projecten toe. Bijzondere aandacht was er voor het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’, dat op 31 juli wordt afgerond.

Aan het eind van de vergadering sloot de caritasfunctionaris, diaken Wim Tobé, de avond af met een aantal mededelingen over werk van de caritas en diaconie. Hij blikt terug op een goede ontmoeting: “Met veel voldoening namen iedereen afscheid van elkaar. Ieder ging huiswaarts om te bedenken en te weten, dat er nog veel gedaan moet worden, maar ook dat er met veel inzet van vrijwilligers op alle niveaus in ons bisdom wordt samengewerkt, zowel in caritasbesturen alsook in werkgroepen ‘diaconie’ en ‘kerk en samenleving’.”

PCI-bestuurders die niet aanwezig konden zijn, ontvangen het verslag van de avond.

De Antoniuspirijs voor diaconie is genoemd naar de heilige Antonius van Padua. (Foto: Ramon Mangold, beeld in de basiliek in Hulst)

Andere berichten