Bisdombijeenkomst Jaar van het Gebed over het persoonlijk gebedsleven

13 februari 2015

Op zondag 8 maart 2015 organiseert het bisdom een diocesane bijeenkomst over het persoonlijk gebedsleven. De bijeenkomst wordt georganiseerd vanwege het Jaar van het Gebed. Bisschop Liesen nodigt geïnteresseerden van harte uit voor deze bijeenkomst.

“Alles wat we doen, wortelt in gebed,” aldus de bisschop. Dat geldt voor fusieparochies die hun vaste basis nog aan het vinden zijn en ook voor ieder persoonlijk. Bisschop Liesen: “Bidden is onderdeel van je leven. Als je bidt, word je losgemaakt van jezelf, je schenkt je vertrouwen aan God en bouwt op Hem.”

Tijdens deze bijeenkomst over persoonlijk gebed geven drie mensen een getuigenis over hun gebedsleven. Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood, spreekt over de betekenis van gebed in zijn leven en in zijn werk voor de vervolgde christenen. Daarna vertelt Petra Corbet uit Bergen op Zoom over het gebedsinitiatief Mothers Prayers. Edwin van Dijk uit Goes geeft daarna een getuigenis over zijn gebedsleven en de verwerking van zijn ziekteproces na de diagnose van een ernstige aandoening. De bijeenkomst wordt afgesloten met het bidden van de vespers.

Programma
15.00 uur: Getuigenis van Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood, over de betekenis van het gebed in zijn leven en in zijn werk voor de vervolgde christenen
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Getuigenis van Petra Corbet uit Bergen op Zoom over het gebedsinitiatief Mothers Prayers en van Edwin van Dijk uit Goes over de betekenis van het gebed en de verwerking van zijn ziekteproces na de diagnose van een ernstige aandoening
16.10 uur: Vragen/uitwisseling met de zaal onder leiding van Ben Hartmann
16.30 uur: Afsluiting met de vespers

De bijeenkomst vindt plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.

Aanmelding
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Sint Franciscuscentrum, het centrum van het bisdom van Breda voor geloofsverdieping, vorming en diaconale actie. Aanmelding is gewenst en kan via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten