Bisdombestuur publiceert Bestuursbrochure 2009

27 november 2009

Het bisdombestuur van het bisdom van Breda heeft een bestuursbrochure gemaakt. In de bestuursbrochure worden de hoofdlijnen geschetst van onderwerpen die het bestuur van het bisdom bezighouden.

Eind 2008 verscheen een brochure bij gelegenheid van één jaar bisschop Van den Hende. Bisschop Van den Hende volgde bisschop Muskens op als bisschop van Breda op 31 oktober 2007. Die brochure werd positief ontvangen. Het bisdombestuur besloot daarop in 2009 opnieuw een brochure uit te brengen.

In de brochure is naast beleidsmatige informatie ook een financiële paragraaf opgenomen. Ook is erin opgenomen een organogram van de organisatie van het bisdomkantoor. Verder presenteert de uitgave een overzicht van activiteiten van de bisschop van het voorbije jaar (bezoeken en voordrachten).

De ‘Bestuursbrochure 2009’ wordt onder meer verzonden aan pastorale beroepskrachten, parochiebestuurders, (inter)parochiële caritas instellingen.

Download de ‘Bestuursbrochure 2009’. Klik hier

Het organogram van het bisdomkantoor in de ‘Bestuursbrochure 2009’.

Andere berichten