Bisdombedevaart naar Polen vrijdag 24 oktober: fotoverslag (dag 7)

24 oktober 2014

Op vrijdag 24 oktober vingen de bedevaartgangers de terugreis aan. Deze neemt twee dagen in beslag. Met een enkele korte tussenstop reisden de pelgrims vandaag van Krakau naar Friedrichroda (Duitsland). Onderweg vierden ze de eucharistie.

Voor de viering van de eucharistie vond een kleine programmawijziging plaats, omdat de kerk in Legnica, die voorzien was, niet beschikbaar was. Even van de snelweg werd gestopt bij de kloosterkerk van St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau (bisdom Dresden-Meissen).

In het prachtige kloostercomplex wonen ongeveer 16 cisterciënzerinnen. Ze verleenden het onverwachte bezoek van 350 bedevaartgangers vriendelijk gastvrijheid.

De abdij is sinds de stichting in 1248 onafgebroken bewoond. De abdij en het bisdom van Breda hebben beide Maria Tenhemelopneming als patrones. Bisschop Liesen gaf de abdis bij vertrek zijn rode bedevaartsjaal met het logo van Maria Tenhemelopneming.

Alle foto’s: Ramon Mangold.

Op vrijdag 24 oktober reisden de pelgrims van Polen naar Duitsland.

De cisterciënzerinnen bewonen het klooster St. Marienstern al 750 jaar.

De kerk was tot de laatste bank bezet. De pelgrims vulden ook de koorbanken.

’s Avonds sloten de priesterstudenten samen met de bisschop en enkele medepelgrims de dag af met het bidden van de completen.

 

Andere berichten