Bisdombedevaart naar Polen maandag 20 oktober: fotoverslag (dag 3)

20 oktober 2014

Op maandag 20 oktober bezochten de pelgrims Jasna Góra, het heiligdom van de Zwarte Madonna in Czestochowa. Jaarlijks bezoeken ongeveer 4.000.000 pelgrims dit heiligdom. De geschiedenis van de icoon is heel lang. De eeuwen door hebben gelovigen bij de icoon gebeden om de voorspraak van Maria.

Alle foto’s: Ramon Mangold.

De bedevaartgangers werden in deelgroepen rondgeleid over het heiligdom.

Uitzicht over Czestochowa vanuit de toren van de Kloosterkerk.

De pelgrims van het bisdom van Breda zijn goed herkenbaar aan de rode sjaals met het logo van Maria Tenhemelopneming, patrones van het bisdom.

Bredase pelgrims en Poolse pelgrims bijeen in de kapel waar de icoon van de Zwarte Madonna tweemaal per dag wordt getoond aan de gelovigen.

De naam van de icoon heeft te maken met de kleur waarin het gezicht van Maria is geschilderd.

’s Middags vierden de bedevaartgangers de eucharistie in de basiliek van het heiligdom. Mgr. Liesen was hoofdecelebrant in de viering, waarin de andere priesters concelebreerden en acolieten uit de kathedraal en priesterstudenten acoliet waren. Diaken Michael Bastiaansen was diaken van dienst.

Bij alle vieringen tijdens de bedevaart wordt de icoon van de Zwarte Madonna die werd geschilderd door de iconenschool Byzantium (regio Oudenbosch) getoond. Deze werd geschilderd door mw. Elly Hinten en mw. Annie Gouverneur.

Bisschop Liesen preekte over hoe Maria tegen de engel Gabriël zei: ‘Mij geschiede naar uw Woord’. Met haar antwoord is ze een voorbeeld voor alle gelovigen. God deed haar de belofte dat ze de moeder van de Heer zou worden. Die belofte zou in de loop van haar leven steeds opnieuw verdere invulling krijgen.

In Czestochowa brandde de kaars die het bisdom van Breda mee had genomen. Deze kaars brandde gedurende de viering naast het geschilderde portret van de heilige paus Johannes Paulus II. Zijn pontificaat droeg hij op aan Maria. Op de kaars van het bisdom werd de afbeeldling aangebracht van de patrones van het bisdom, Maria Tenhemelopneming. "Het vuur van de kaars brandde, zoals het vuur in ons hart," zei de bisschop hierover. De kaars lieten de pelgrims achter in Czestochowa om het gebed van de pelgrims voort te zetten, terwijl zij verder reizen.

Zegening van de icoon van de Zwarte Madonna, die meereist met de pelgrims en die na thuiskomst een plek zal krijgen ergens in het bisdom.

 

Andere berichten