Bisdombedevaart 2014 naar Polen: thema’s catechese bekend

8 september 2014

Vicaris Verbeek maakte op donderdagavond 4 september de onderwerpen van de catecheses tijdens de diocesane bedevaart naar Polen bekend. Hij deed dit op een bijeenkomst met de pastorale beroepskrachten die deelnemen aan de pelgrimage naar Polen.

De onderwerpen sluiten nauw aan bij de aandachtsvelden van de heilige Johannes Paulus II, zoals deze ook aanbod kwamen in het bisdommagazine ‘Bisdommagazine 2014-1: ‘Open je hart voor Christus: Paus Johannes Paulus II’ (Bisdombedevaart naar Polen 2014)’.

Thema’s catecheses
Tijdens de bisdombedevaart gaat bisschop Liesen tidens een catechese in op de relatie tussen Bijbel en gebed. Diaken Bornhijm zal een catechetische inleiding houden over je leven geven vanuit de kracht van de verrijzenis. Pastoraal werkster Ineke Leemput spreekt over de Goddelijke Barmhartigheid en pastoor Hans van Geel over de plaats van Maria in de spiritualiteit van de heilige paus Johannes Paulus II. De catechetische bijeenkomsten duren steeds een half uur en zijn over twee avonden verspreid, zodanig dat elke pelgrim aan iedere bijeenkomst kan deelnemen.

Filmproject
De pastorale beroepskrachten namen op 4 september gezamenlijk het programma door en bespraken verschillende praktische aangelegenheden. Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal ging nader in op het filmproject in het kader van het Jaar van het Gebed. Daphne van Roosendaal zal samen met camerajournalist Ulrike Nagel interviews met pastorale beroepskrachten opnemen. Deze gaan over verschillende gebedsvormen, zoals het Onze Vader, het Weesgegroet, Aanbidding en de Kruisweg. Maandelijks zal er tijdens het Jaar van het Gebed dit jaar op de website en het YouTube-kanaal van het bisdom één interview geplaatst worden. Deze films willen een aanzet zijn tot geloofsgesprekken in parochies in het bisdom.

Camerajournalist Ulrike Nagel maakt ook een reportage die voorafgaand aan een eucharistieviering vanuit het bisdom van Breda als geloofsgesprek wordt uitgezonden. Ulrike Nagel is geen onbekende voor het bisdom. Zij werkte ook mee aan de films op de website www.roeping.nu.

Wist u dat…

 • De bisdombedevaart 2014 plaatsvindt van 18 tot en met 25 oktober (in de herfstvakantie)
 • Er ongeveer 350 deelnemers zijn
 • Het de vierde bisdombedevaarten van het bisdom van Breda is
  2002 Rome, 2.000 pelgrims (mgr. Muskens)
  2009 Lourdes, 322 pelgrims (mgr. Van den Hende)
  2011 Padua en Assisi, 209 pelgrims (mgr. Van den Hende)
  2014 Polen, onbgeveer 350 pelgrims (mgr. Liesen)
 • De pelgrims op zondag 21 september zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst, waarop elke pelgrim iets meekrijgt om de komende weken zichtbaar toe te leven naar de bedevaart
 • Het bisdom van Breda een Poolse parochie kent: de ‘Parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe’. De heilige Maximiliaan Kolbe stierf in Auschwitz. De pelgrims uit Breda zullen deze plaats bezoeken tijdens de bisdombedevaart.
 • De stad Breda dit jaar 70 jaar bevrijding viert samen met de Poolse gemeenschap, omdat Poolse militairen een belangrijke rol speelden in de bevrijding van de stad in 1944.

Zie over de bisdombedevaart ook het Bisdommagazine 2014-1 ‘Open je hart voor Christus: Paus Johannes Paulus II’ (Bisdombedevaart naar Polen 2014)’.

En zie de folder met het programma.

 

Andere berichten