Bisdomavond over roeping

27 april 2010

Op 26 april 2010 belegde bisschop Van den Hende een avond voor pastorale beroepskrachten in het bisdom in het bisschopshuis. Het was zijn bedoeling om te komen tot een geloofsgesprek over roeping.

De bisschop koos voor dit onderwerp vanwege roepingenzondag en het jaar van de priester. “Het gaat bij roeping om een kernbegrip van onze gelovige spiritualiteit. Ieder mens is door God tot een welbepaalde taak geroepen. Sommigen zijn speciaal geroepen tot het priesterschap, het permanente diaconaat of het religieuze leven. Als bisdom willen we onder meer via het fakkelproject en de interviewbrochure Aanzetten tot geloof; getuigenissen vanuit het hart het gesprek over roeping stimuleren. Dit is in onze geseculariseerde cultuur niet eenvoudig.”
“Daarom is deze avond anders van opzet,”vervolgt bisschop Van den Hende. “We hebben bewust geen sprekers uitgenodigd maar ruimte gemaakt voor onderling gesprek. Elke pastorale beroepskracht is immers zelf instrument van de Heer. Het is van belang dat zij vanuit hun persoonlijk geloof van hun eigen roeping kunnen getuigen. Onze geseculariseerde cultuur maakt dit niet eenvoudig.”

Bisschop Van den Hende hield een korte inleiding over roeping en geroepen worden. Hij baseerde zich hierbij op passages uit de Schrift en diverse kerkelijke documenten als Gaudium et spes, de boodschap van Benedictus XVI bij gelegenheid van de 47ste roepingenzondag en teksten uit de Catechismus van de katholieke Kerk. Hierna volgde een levendig gesprek waarin de aanwezigen vertelden over hun roeping en uitwisselden hoe ze in pastorale gesprekken de eigen roeping van personen ter sprake brengen.

 

Andere berichten