Bisdom vraagt aandacht voor ‘periodieke schenking’ (Kerkbalans Nieuwe Stijl)

20 augustus 2010

Met de jaarlijkse bestelformulieren voor het materiaal voor Kerkbalans stuurt de afdeling financiën van het bisdom van Breda parochies dit jaar speciaal informatie toe over periodiek schenken. De afdeling financiën doet parochies het voorstel om de komende actieperiode van Kerkbalans mensen speciaal te attenderen op de voordelen van periodiek schenken. Er werd een informatiepakket voor parochies gemaakt en er werd informatie voor parochianen samengesteld.

Voordelen
Een periodieke schenking is aftrekbaar van de belasting, zodat de gever méér kan geven. Het voordeel dat ontstaat is afhankelijk van het inkomen en het bijbehorende belastingtarief (zie het rekenvoorbeeld onderaan dit bericht). Bijkomend voordeel voor de parochie is dat een periodieke gift voor minimaal vijf jaar moet worden vastgelegd, zodat een bepaalde zekerheid ontstaat omtrent deze inkomsten.

Vaste bijdragen
Gerrit van Dieren van de afdeling financiën: “De inkomsten van de Kerk komen vooral uit de bijdragen van de parochianen, de vaste vrijwillige bijdragen. In het kader van Kerkbalans Nieuwe Stijl attenderen wij parochies deze keer heel speciaal op de fiscale mogelijkheden voor parochianen om het effect van hun kerkbijdrage te vergroten. Giften aan onder andere de Kerk zijn immers gedeeltelijk en soms zelfs volledig fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als de parochiaan de gift de vorm geeft van een periodieke schenking mag de gever de gift volledig aftrekken.”

Tips
De informatie voor parochies bevat onder meer rekenvoorbeelden voor diverse inkomens en belastingtarieven. Praktische tips zijn er ook, zoals het aanwijzen van een contactpersoon voor periodieke schenkingen en het leggen van contact met een notaris.

Kerkbalans
De informatie over periodiek schenken is de parochies toegestuurd met de jaarlijkse bestelformulieren voor de actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans 2011 is in de periode 16 januari 2011 t/m 30 januari 2011. Kerkbalans Nieuwe Stijl vestigt de aandacht op verdiepen (‘mensen geven méér’) en verbreden (‘méér mensen geven’). De aandacht voor de periodieke schenking is daarmee een praktische uitwerking van ‘verdiepen’.

ANBI’s
Een van de voorwaarden voor een periodieke schenking is dat de instelling is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Parochies in Nederland zijn erkend als ANBI, omdat de parochie onderdeel is van het R.K. Kerkgenootschap (groepsbeschikking van 30 november 2007 ten name van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht). Ook de parochiële caritasinstelling, het dekenaat, de Priester- en diakenopleiding Bovendonk, het bisdom, de religieuze instituten enz. zijn ANBI’s op grond van deze groepsbeschikking.
 Rekenvoorbeeld periodieke schenking

Het voordeel dat ontstaat bij een periodieke schenking is afhankelijk van het inkomen van de schenker en het bijbehorende belastingtarief. Een voorbeeld:

De schenker doneert € 250 gedurende vijf jaar aan uw parochie. De schenker valt in het belastingtarief van 42%. Dit betekent dat de schenker 42% van € 250 terugkrijgt van de belastingdienst. De schenker schenkt aan uw instelling € 250, maar betaalt feitelijk slechts een bedrag van € 145.

De schenker zou derhalve kunnen overwegen om een groter bedrag te schenken aan de parochie. Een voorbeeld:

De schenker wil zodanig schenken, dat hij/zij per saldo € 250 betaalt. Een schenker kan dan € 432 gedurende vijf jaar aan de parochie schenken, ervan uitgaande dat de schenker in het belastingtarief van 42% valt voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de schenker € 182 terugkrijgt van de belastingdienst en hij/zij feitelijk slechts een bedrag van € 250 betaalt.

 

 

Andere berichten