Bisdom verstuurt gebedskaarten Fatima

3 mei 2017

Parochies en parochiekernen in het Bisdom Breda ontvangen een dezer dagen de gebedskaart van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Deze gebedskaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. Hij is gemaakt bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de verschijningen 13 mei – 13 oktober 2017.

Verzocht wordt om de gebedskaart verder te verspreiden in de parochies, bijvoorbeeld in het weekend van 13 en 14 mei. In dat weekend zullen de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekt hart van Maria. De toewijding van de bisdommen gebeurt in een vesperviering op zaterdag 13 mei in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van Maastricht. Met de toewijding vertrouwen de bisschoppen de bisdommen toe aan het gebed van Maria. Maria bewaart onze zorgen en noden in haar hart en brengt alles bij Christus en de Vader.

Parochies en parochiekernen die meer gebedskaarten willen ontvangen, kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat van het bisdom (E bisdom@bisdombreda.nl, T 076 5223444 ochtenden),

Bij de mailing worden ook de posters voor de Open Kloosterdag (10 en 11 juni 2017) verzonden, de Nationale Bedevaart Brielle (8 juli) en een poster van het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen katholiekleven.nl. De posters kunnen een plek krijgen in de kerk of op een andere geschikte plaats.

Andere berichten