Bisdom verspreidt nieuwe poster en gebedskaart voor Roepingenzondag

22 maart 2018

Over een maand is het op 22 april Roepingenzondag. Parochies en religieuzen in het Bisdom Breda ontvangen dit jaar een nieuwe poster en gebedskaart. De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het Bisdom Breda vernieuwen de roepingcampagne en de website www.roeping.nu. Er komen op Roepingenzondag 22 april vijf nieuwe video’s online. Ook verschijnt er een nieuw Bisdom Magazine.

De poster en de gebedskaart, die vooruitlopend op Roepingenzondag worden verspreid, nodigen uit om te bidden voor roepingen. Daarnaast is er de uitnodiging voor de informatiedag op Bovendonk op 21 april. Deze is voor mannen die nadenken over de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden.

De roepingcampagne van het Bisdom en Bovendonk startte in 2008 bij het 25-jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding. De campagne werd vernieuwd in 2013 en nu opnieuw in 2018. Daarmee beleeft de campagne als zodanig ook een jubileum.

Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal licht een tipje van de sluier op en vertelt over het nieuwe materiaal dat wordt gemaakt: “Studenten, de bisschop en de staf van Bovendonk hebben allemaal dezelfde belangrijke boodschap: denk je erover om priester of diaken te worden, blijf daar dan niet mee rondlopen tot je 100% zeker bent, maar breng het in gesprek.”

Dat is ook wat diakenstudent Anton Jansen van het Bisdom Breda deed. Hij vertelt: “Zelf draaide ik lange tijd rondjes. Tot ik bedacht: als deze vraag bij mij leeft, kan ik die alleen maar beantwoorden in gesprek met mensen die hier studeren. Ik ging een keer kijken en het voelde meteen goed.” Nu zegt hij: “Als ik van anderen signalen krijg dat ze nadenken over de vraag, zeg ik: ga maar, kom eens kijken. Roeping is van alle tijden. God roept nog steeds. En we moeten open en eerlijk in ons hart kijken wat ons antwoord is.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten