Bisdom van Breda versterkt contacten met het onderwijs

12 november 2009

Het bisdom van Breda versterkt de contacten met het onderwijs. Het heeft docenten en directeuren in het katholiek voortgezet en primair onderwijs in het bisdom uitgenodigd voor een kloosterweekend. Binnenkort verschijnt ook een speciaal themanummer van het bisdommagazine over geloof en onderwijs.

Ondersteuning professionals
Het bisdom van Breda wil de professionals in het onderwijs helpen om de persoonlijke, gelovige motivatie te duiden die ten grondslag ligt aan het werken met leerlingen op scholen, en hen zo ondersteunen bij hun werk.

Het katholiek onderwijs is gericht op de vorming van kinderen in relatie tot zichzelf, de naaste en de samenleving, en de relatie tot God.

Katholieke identiteit
Op vele plekken in het katholiek onderwijs zoeken docenten en directeuren naar een passende en inhoudelijk vormgeving van de katholiciteit van scholen. Het bisdom van Breda ondersteunt hen daarbij. De reguliere ondersteuning vindt plaats via de identiteitsbegeleiders die werkzaam zijn op katholieke scholen. Zij werken via de Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR) van het bisdom van Breda.

Extra aanbod
Het bisdom doet nu naast de reguliere begeleiding een extra aanbod voor individuele docenten en directeuren in het bisdom van Breda. Het kloosterweekend heeft als thema ‘Leven en werken vanuit balans’. Het kloosterweekend vindt plaats bij de zusters Karmelietessen in Weelde (België) en is een kennismaking met Benedictijnse spiritualiteit, de Bijbel en spiritueel geëngageerde mensen zoals Geert Derkse, die directeur is van een school in het voortgezet onderwijs.

Het weekend
Het kloosterweekend vindt plaats van 14 januari tot en met 16 januari en wordt begeleid door drs. Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Het wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch met bisschop Van den Hende.

Voor scholen en parochies heeft het bisdom een special van het bisdommagazine gemaakt. Het magazine ‘Geloof en onderwijs’ verschijnt binnenkort.

Downloads
De uitnodigingsfolder kloosterweekend. Klik hier
‘Katholiek onderwijs voor dummies’ magazine ‘Geloof en onderwijs’. Kllk hier

De voorkant van het bisdommagazine dat in november verschijnt en de uitnodigingsfolder kloosterweekend.
 

 

Andere berichten