Bisdom van Breda start project voor meer integratie van mensen met een beperking

12 januari 2012

Op 1 januari startte in het bisdom van Breda een nieuw project ter bevordering van de integratie van mensen met een beperking in het parochiële leven. In het eerste jaar wordt het onderwerp ‘mensen met een beperking en Kerk’ onder de aandacht gebracht van onder meer pastorale beroepskrachten.

Myriam de Jong-Smits, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda, voert het project uit. Zij deed al eerder ervaringen op in het dekenaat Zeeland rond het project ‘Samen Kerk’ en is betrokken bij de diocesane impulsgroep ‘Samen geloven gewoon doen’.

Bewustwording
Myriam de Jong-Smits: “In het eerste jaar wordt het onderwerp ‘mensen met een beperking en Kerk’ onder meer onder de aandacht gebracht door de samenstelling van een portfolio met interviews aangaande mensen met een beperking die actief zijn in het parochieleven. Het eerste projectjaar wordt afgesloten met een meeloopstage voor pastorale beroepskrachten tijdens een bedevaart naar Lourdes.”

Inclusieprogramma
Voorzien is dat het ‘Inclusieprogramma’ drie jaar zal beslaan (2012-2014). In het eerste jaar wordt het onderwerp ‘mensen met een beperking en Kerk’ niet alleen onder de aandacht gebracht van pastorale beroepskrachten, maar ook van professionals in de zorgsector en belangenbehartiging. In het tweede jaar ligt de nadruk op de ontmoeting met de mensen met een beperking, hun vragen en wensen en hun talenten. Het derde jaar richt de aandacht op het slechten van de figuurlijke en letterlijke drempels binnen het pastoraat.

Menselijke waardigheid en talenten
Myriam de Jong-Smits: “De sociale leer van de Kerk geeft duidelijke handvaten om aandacht te besteden aan inclusie vanuit het oogpunt van menselijke waardigheid en het benutten van talenten.”

Een plaats en een taak
Paus Johannes Paulus II zegt in het document Christifideles laici: “De verkondiging van [de] blijde boodschap wordt geloofwaardig als zij niet alleen uit de mond weerklinkt maar door het levende getuigenis heengaat, zowel van allen die met liefde de zieken, gehandicapten en lijdenden verzorgen als van dezen zelf, die zich steeds meer bewust geworden zijn van hun plaats en hun taak in en voor de Kerk en zich daardoor steeds meer verantwoordelijk weten” (Christifideles laici nr. 54).

Roeping
Myriam de Jong-Smits wijst erop dat ook het herderlijk schrijven ‘Leven met een handicap’ (1981) deze gedachtegang verwoordt. Daarin staat dat de kerkgemeenschap, als lichaam van Christus, de lijdende en de gehandicapte mens zowel actief als verzorgend moet betrekken bij het pastoraat: “Actief, omdat allen een eigen roeping te vervullen hebben in de gemeente van de Heer. In diaconie en liturgie moet de gehandicapte naar zijn mogelijkheden en talenten worden ingeschakeld” (herderlijk schrijven ‘Leven met een handicap’).

Diaconale centra
Het bisdom van Breda geeft sinds 2009 nieuwe impulsen aan de diaconie via ‘diaconale centra’. Vanwege de sociale leer van de Kerk ontplooit en ondersteunt het bisdom initiatieven ten behoeve van de diaconie en de zichtbare gelovige uitstraling daarvan. Andere initiatieven zijn onder meer: diaconale werkbezoeken van de bisschop, de Antoniusacademie, de Diaconale stad Roosendaal.

Sociale leer van de Kerk in het bisdom van Breda
Vanwege de sociale leer van de Kerk werkt het bisdom van Breda heel concreet aan vier thema’s: onderwijs, zorg, arbeid, publiek bestuur. In 2011 verscheen een speciaal bisdommagazine over de sociale leer van de Kerk. Ook verschenen vier geloofsboekjes en een gebedskaartje bij gelegenheid van Pinksteren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het inclusieprogramma contact op met Myriam de Jong-Smits, E mdejongsmits@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

Zie ook op deze site:

Skanfonds
Het inclusieprogramma en andere diaconale activiteiten worden financieel mede mogelijk gemaakt door Skanfonds. www.skanfonds.nl

 

Andere berichten