Bisdom van Breda start Jaar van het Geloof met diocesaan programma (11 oktober 2012)

17 juli 2012

Het bisdom van Breda opent het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) met een plechtige eucharistieviering en met een middagprogramma (voor de pastorale teams) en een avondprogramma (voor parochiebestuurders).

Pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders ontvangen hiervoor binnenkort de uitnodiging.

Het Jaar van het Geloof is een uitnodiging om de rijkdom van het geloof (opnieuw) te ontdekken, om het geloof met elkaar te delen, te beleven en te verdiepen, om het des te beter uit te dragen.

Plechtige eucharistieviering in de kathedraal
Op donderdag 11 oktober celebreert bisschop Liesen om 12.30 uur de eucharistie in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Iedereen die de opening van het jaar mee wil vieren is hiervoor van harte uitgenodigd.

Middagprogramma voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers
Aansluitend op deze eucharistieviering wordt voor de pastorale teams (priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers) een middagprogramma georganiseerd (13.30-18.30 uur, H. Antoniuskathedraal en bisdomkantoor). Dit programma zal kort ingaan op de afronding van het diocesaan beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ (oktober 2012).

De bisschop zal daarna spreken over zijn uitgangspunten van beleid voor parochies. De betekenis van het Jaar van het Geloof voor parochies en voor het categoriale pastoraat komt aan bod, concreet vanuit de vraag hoe pastorale beroepskrachten -als naaste medewerkers van de bisschop- juist in het Jaar van het Geloof impulsen kunnen geven aan mensen om in beweging te komen vanwege het geloof en voor het geloof.

Voor de middag zijn alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uitgenodigd. Als niet alle leden van het pastoraal team in de gelegenheid zijn, hoopt het bisdom op een goede delegatie.

Avondprogramma voor parochiebestuurders
Het avondprogramma (19.30-22.00 uur, H. Antoniuskathedraal) speciaal voor parochiebestuurders in de samenwerkingsverbanden, inclusief de voorzitters-pastoors, gaat in praktische en bestuurlijke zin in op de resultaten van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Enkele parochies zullen hun ervaringsverhaal delen en met de bisschop wordt vooruit gekeken hoe de (nieuwe) parochies en het geloof in de (nieuwe) parochies zich zullen ontwikkelen.

Voor de bijeenkomst in de avond vraagt het bisdom om per samenwerkingsverband een delegatie samenstellen van maximaal 7 personen (parochiebestuurders en voorzitters-pastoors).

Aanmelden
Aanmelden kan via de antwoordkaart die per post wordt toegestuurd bij de uitnodiging en per e-mail (vóór 15 september) via E secretariaat@bisdombreda.nl.
Aanmelden voor het avondprogramma wordt gevraagd als delegatie per samenwerkingsverband.

 

Andere berichten