Bisdom van Breda op de beurs

21 maart 2010

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart vond in de Jaarbeurs in Utrecht de beurs ‘Kerk en gemeente’ plaats. Het was voor de tweede maal dat de beurs werd georganiseerd en net als vorig jaar waren het bisdom van Breda en Conferentiecentrum Bovendonk met een gezamenlijke stand vertegenwoordigd.

Werkwinkel ‘Communicatie, catechese, campagnes’
Zo’n 175 organisaties waren aanwezig op de beurs, die ook een programma van debatten en werkwinkels kende. Het bisdom van Breda bereidde een werkwinkel voor: ‘Communicatie, catechese, campagnes’. Deze werd op zaterdag 20 maart aangeboden door de communicatieregisseur van het bisdom, Daphne van Roosendaal, en de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul.

De werkwinkel was een pleidooi voor het samenbrengen van catechese en communicatie in een campagnematige aanpak. Daphne van Roosendaal: “Communicatie is overdracht van een boodschap. Catechese gaat over de Boodschap met een hoofdletter. In een campagne vertaal je een ‘kernboodschap’ over een langere periode in activiteiten en uitgaven. Zo vergroot je de kans dat mensen je boodschap horen. De kernboodschap helpt je om consistent te communiceren.”

De werkwinkel illustreerde deze werkwijze aan de hand van de bisdombedevaart naar Lourdes, die in mei 2009 plaatsvond. Martina Meul zette uiteen hoe de werkwijze opnieuw wordt toegepast in de manier waarop het bisdom van Breda de wereldjongerendagen voorbereidt die in 2011 in Madrid plaatsvinden.

Bovendonk
Het bisdom van Breda was het enige bisdom dat met een stand aanwezig op de beurs, naast het Carolus verzendhuis van het bisdom Roermond. De communicatieregisseur van het bisdom, verklaart de aanwezigheid van het bisdom: “Een beurs als deze is een goed moment om contacten aan te halen. Je ontmoet mensen van parochies uit het bisdom van Breda en uit andere bisdommen. En, heel belangrijk, uit de gesprekken die je met mensen hebt, kun je afleiden hoe het gesteld is met de naamsbekendheid van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk. We merken dat die goed is.”

“We hebben verschillende mensen uit kunnen nodigen voor de open dag die de opleiding Bovendonk op zondag 27 juni organiseert. Bijvoorbeeld mensen die aangaven dat hun pastoor op Bovendonk heeft gestudeerd.”

“Een bisdom hoort gewoon thuis op een beurs die over de Kerk gaat. En de samenwerking met het Conferentiecentrum Bovendonk maakt het voor ons zeker zo interessant. Je kunt laten zien dat op Bovendonk nog steeds de Priester- en diakenopleiding is gevestigd én dat het pand daarnaast een modern en goed uitgerust conferentiecentrum heeft,” aldus Van Roosendaal.

Andere berichten