Bisdom van Breda maakt Magazine rond paus Johannes Paulus II

19 februari 2014

In oktober 2014 vindt de bisdombedevaart naar Polen plaats van het bisdom van Breda. Komend weekend verschijnt een speciaal Magazine van het bisdom vanwege de inhoudelijke voorbereiding op deze bedevaart. Met het thema ‘Open je hart voor Christus’, een oproep van paus Johannes Paulus II aan iedere gelovige, gaat het bisdom in de voetsporen van deze paus, die dit jaar op 27 april heilig wordt verklaard.

Thema’s verbonden met het leven van paus Johannes Paulus II
Het katern van het Magazine bevat de inleiding die mgr. Liesen hield ter voorbereiding op de bisdombedevaart. Daarbij zijn gespreksvragen aangegeven over thema’s uit de inleiding die verbonden zijn met het leven van paus Johannes Paulus II: wreedheid en tekens van liefde, barmhartigheid, dood en verrijzenis, verbondenheid met Maria, (nieuwe) evangelisatie. Het bisdommagazine werkt deze thema’s nader uit voor pelgrims én voor thuisblijvers.

Werving voor de bedevaart
Het Magazine wordt verzonden aan pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders. Het kan speciaal worden ingezet voor de werving in parochies van deelnemers voor de bedevaart.

Bestel gratis* exemplaren van dit magazine via E magazine@bisdombreda.nl

* Magazines zijn gratis voor parochies in het bisdom van Breda.

Zie voor meer informatie over de bisdombedevaart de bedevaartpagina op de website van het bisdom.

Het Bisdommagazine verschijnt op 22 februari.

 

Andere berichten