Bisdom van Breda in gesprek met WJD-ambassadeurs

24 oktober 2012

Het bisdom van Breda investeert in jongeren door een beperkt aantal jongeren als WJD-ambassadeur van het bisdom in te zetten in het jongerenwerk. Het bisdom investeert in de ambassadeurs met het oog op de inhoudelijke vorming en persoonlijke toerusting van jongeren voor de verdere opbouw van jongerenwerk in de parochies, inclusief de voortgaande betrokkenheid op de WJD.

Het bisdom is in gesprek met vijf WJD-ambassadeurs, jongens en meiden, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.

Een Bredase WJD-ambassadeur is iemand die de WJD representeert richting de parochies, en het bisdom van Breda representeert richting de Wereldkerk en in de Kerkprovincie.

Van de WJD-ambassadeurs wordt gevraagd dat ze zich verbinden aan de volgende doelen:
1) inhoudelijke vorming
2) persoonlijke toerusting
3) opbouw van jongerenwerk in de parochie(s)
4) voortgaande betrokkenheid op de WJD

WJD-ambassadeurs van het bisdom van Breda nemen deel aan de WJD met een financiële ondersteuning voor de reis vanuit het bisdom. De WJD-ambassadeurs leveren een eigen financiële bijdrage en een eigen bijdrage in de vorm van ‘credits’, die worden opgebouwd middels de inzet voor jongerenactiviteiten.

Het bisdom hecht grote waarde aan deelname van jongeren aan de WJD. De WJD zijn een ontmoeting van de Wereldkerk en de Nederlandse Kerk, zijn geloofsinhoudelijk vormend voor jongeren en versterken het netwerk van katholieke jongeren. De WJD versterken ook merkbaar het engagement van jongeren voor geloof en Kerk en scheppen een jongerenkader dat jongerenwerk in parochies kan dragen.

De WJD-ambassadeurs werden door het bisdom aangezocht op basis van een aantal criteria, waaronder aantoonbare betrokkenheid op het diocesane jongerenwerk en aantoonbare inzet bij reguliere parochieactiviteiten in de eigen parochie, bijvoorbeeld als acoliet, als lector, als zanger in het koor etc.

 

Andere berichten