Bisdom organiseert ‘expertiseavond Kerkbalans 2015-2016’

15 april 2015

Op donderdag 4 juni organiseert het bisdom een expertiseavond Kerkbalans 2015-2016. Econoom Gerard de Rooij en bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw Geerten Kok nodigen belangstellenden hiervoor van harte uit. Speciaal parochiebesturen, leden van werkgroepen Kerkbalans, (oud)deelnemers aan de Leergang Communicatie en Fondsenwerving en pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda zijn uitgenodigd.

Expertise uitwisselen
Het doel van de avond is expertise uit te wisselen over de actie Kerkbalans 2015 met het oog op een goed gevoerde actie Kerkbalans 2016. Op de avond wordt gekeken naar de inspanningen en resultaten van parochies in het bisdom voor de actie Kerkbalans 2015 en naar mogelijke verbeterpunten voor de volgende actie. Er is volop gelegenheid voor uitwisseling, er komen good practices aan bod en er worden handvaten gegeven voor de verdere verbetering van de actie Kerkbalans in de parochies en parochiekern.

Het beïnvloeden van geefgedrag
Rond de inspanningen en resultaten van parochies is er op de avond een gesprek met enkele parochies over hun activiteiten voor de actie Kerkbalans 2015. Daarna geeft Ton Bernts, directeur van het Kaski, een toelichting op de Monitor Kerkbalans. Jaarlijks onderzoekt het Kaski voor de bisdommen hoe actief parochies zijn in het benaderen van hun (niet-betalende) parochianen voor Kerkbalans en in het beïnvloeden van geefgedrag. Ton Bernts zal spreken over de Monitor Kerkbalans als instrument voor parochies om hun actie Kerkbalans verder te verbeteren. Econoom Gerard de Rooij zal vervolgens een toelichting geven op de gezamenlijke resultaten van de actie Kerkbalans in de parochies.

‘De ledenadministratie nog beter voor je laten werken’
Verbetering van de actie Kerkbalans is onder meer mogelijk door het goed inzetten van de ledenadministratie Navision. Administrateurs in parochies kunnen vaak heel veel met het programma. Léon Sevriens van IPAL (Interdiocesaan Platform Automatisering en Ledenadministratie) geeft op deze avond meer zicht op de manier waarop de parochie de ledenadministratie nog beter voor zich kan laten werken. Daarna zal communicatieregisseur Daphne van Roosendaal ingaan op de basisprincipes van een goede brief en enkele voorbeeldbrieven laten zien. Hiervoor kunnen de deelnemers aan de avond de brief van de actie Kerkbalans 2015 vooraf toesturen (stuur de Kerkbalansbrief vóór 15 mei toe via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl).

Aanmelding
Vriendelijk verzoek aan te melden vóór 15 mei via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

Expertiseavond Kerkbalans 2015-2016
Donderdag 4 juni 2015, 19.30-22.00 uur
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 Hoeven (Johanneszaal)

 

Andere berichten