Bisdom organiseert expertiseavond fondsenwerving

11 september 2016

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseert het bisdom een expertiseavond fondsenwerving. Speciaal parochiebesturen, financiële commissies en pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda zijn hiervoor uitgenodigd. De expertiseavond Fondsenwerving is een vervolg op eerdere expertiseavonden over kostenbeheersing, kerkbalans en geldwerving. Deze keer is er met name aandacht voor de voorwaarden en voordelen van de ANBI-status en de aanstelling en inzet van een portefeuillehouder fondsenwerving in de parochie.

Econoom Gerard de Rooij en bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw Geerten Kok kondigen in de uitnodigingsbrief de avond aan. Het gesprek op de avond zal gaan over de mogelijkheden en voorwaarden van de ANBI-status en de opdracht en taken van een portefeuillehouder fondsenwerving. Daarna is er ruime gelegenheid voor onderling gesprek in kleinere groepen over de ervaringen met fondsenwerving, de ANBI-status en de mogelijkheden van een organisatorische inbedding van fondsenwerving.

Parochies worden nadrukkelijk uitgenodigd om eigen expertise in te brengen: Hoe brengen we de parochie als goed doel in beeld? Hoe komen we tot meer effectieve en efficiënte fondsenwerving? Wat zijn de mogelijkheden voor een actief en effectief beleid met betrekking tot fondsenwerving?

ANBI
Met een ANBI-status bevestigt de belastingdienst dat een instelling een algemeen nut beoogt. Daarmee kunnen instelling en donateurs belastingvoordelen ontvangen, zodat schenkingen aan een parochie met een ANBI-status voor gever en ontvanger interessant zijn. Maar aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen, en hoe helpt het bisdom de parochie daarbij? En welke mogelijkheden biedt de ANBI-status om fondsen te werven?

Portefeuillehouder fondsenwerving
Met gerichte acties is het mogelijk om inkomsten van de parochies op peil te houden of zelfs te vergroten. Dat vraagt structurele aandacht voor fondsenwerving. De economen van de Nederlandse bisdommen stimuleren parochies daarom om een bestuurslid te benoemen met de portefeuille ‘fondsenwerving’. Deze portefeuillehouder kan in directe samenspraak met de penningmeester vorm en inhoud geven aan alle activiteiten op het gebied van fondsenwerving. Tijdens de expertiseavond wordt uitgewisseld over het takenpakket van een ‘portefeuillehouder fondsenwerving’.

Aanmelding
Vanwege de organisatie wordt verzocht om aanmelding vóór 5 oktober via E secretariaat@bisdombreda.nl, of T 076-5223444 (ochtenden).
 


Expertiseavond Fondsenwerving

Dinsdag 11 oktober 2016, 19.30-21.45 uur
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 Hoeven (Johanneszaal)

19.30 uur: Welkom (bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw Geerten Kok)
19.40 uur: De ANBI-status. Voorwaarden, voordelen en mogelijkheden (econoom Gerard de Rooij, medewerker projecten Jos de Kreek )
20.10 uur: De ‘portefeuillehouder fondsenwerving’. Achtergronden, functiebeschrijving, inbedding in de parochie en in het bestuur (Gerard de Rooij en Geerten Kok)
20.30 uur: Onderling uitwisseling. Gesprek in kleinere groepen over ervaringen en mogelijkheden met fondsenwerving, ANBI-status en de organisatorische inbedding van fondsenwerving.
-Pauze-
21.15 uur: Plenaire uitwisseling
21.45 uur: Afronding en sluiting

 

Andere berichten