Bisdom maakt Magazine: ‘Herbergzaam van hart’

13 juni 2018

“Vluchten kan niet meer. Niemand kan vluchten voor de verantwoordelijkheid wanneer iemand naast je staat die je nodig heeft. Christus die naast ons is gaan staan, is ons model.” Dit schrijft bisschop Liesen in het Bisdom Magazine dat deze maand verschijnt. Het blad heeft als titel ‘Herbergzaam van hart’ en sluit aan bij het project Vluchtelingen voor Vluchtelingen. Hiermee werkte het Bisdom Breda (Sint Franciscuscentrum) de afgelopen twee jaar aan het verwelkomen en integreren van vluchtelingen.

Omdat mensen die pas in Nederland zijn een grote taal- en cultuurachterstand hebben, was de projectleider iemand die goed bekend is met de cultuur van het Midden-Oosten en met de Arabische taal. Projectcoördinator Fatin Mattey-Eshaw was zelf ooit vluchteling en actief als vrijwilligster in parochies voor de opvang van Syrische en Irakese vluchtelingen.

“Vluchten is letterlijk de laatste stap die iemand zet om aan levensbedreigende problemen te ontsnappen,” schrijft bisschop Liesen in het magazine. “Onontkoombaar is dat de vraag van Christus ‘Wie is mijn naaste?’ nu beantwoord moet worden door al degenen die niet-vluchteling zijn.”

Om die evangelische vraag te helpen beantwoorden schreven de Nederlandse bisschoppen de brief “Herbergzaam Nederland” (2015). Ze schreven: “In iedere vluchteling zien wij het gelaat van Christus die ons zegt: ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen’ (Matteüs 25, 35). In iedere mens in nood komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een beroep op onze bereidheid om zorg en hulp te verlenen. Hij vraagt ons om barmhartig te zijn zoals Hij.”

Bisschop Liesen: “Is het werkelijk zo simpel? Ja. Het wordt wel complex wanneer we het appèl van Christus niet meer verstaan en alles reduceren tot humaniteit. Dan kunnen we zelfs in een situatie belanden waarin alle vluchtelingen over één kam geschoren worden en onze tegenspelers worden in de competitie om een stukje welvaart.”

“De Kerk laat het evangelie klinken en probeert het handen en voeten te geven. Dat begint bij het herkennen van broeders en zusters die niet alleen materiële zorg behoeven, maar ook een duidelijke religieuze beleving hebben. Dat betekent ook: vluchtelingen niet beschouwen als een object of als een probleem, maar als medestanders.”

“Het bisdom heeft in de afgelopen twee jaar ingezet op hulp aan vluchtelingen, in principe aan alle vluchtelingen, en in de praktijk niet zelden aan christenen die zelfs bij opvang in Nederland hun geloof moesten verbergen, omdat ze zich niet veilig voelden. Geleidelijk aan ontstond een netwerk van (naasten)liefde, waarin niet alleen hulp geboden en ontvangen werd, maar waarin beleefd werd hoe degene die gevlucht was en degene die opving, beiden konden groeien in geloof en liefde.”

  • Het magazine verschijnt eind juni. Parochies in het Bisdom Breda kunnen gratis exemplaren bestellen via magazine@bisdombreda.nl

 

Andere berichten