Bisdom Groningen-Leeuwarden op bezoek in bisdomkantoor

28 maart 2007

Dinsdag 27 maart 2007 bezochten de bisschop en de staf van het bisdom Groningen-Leeuwarden het bisdom Breda. “Toen bisschop-coadjutor Van den Hende benoemd werd zochten we mogelijkheden om onze erkentelijkheid jegens het noordelijke bisdom te tonen. Al tijdens de viering hebben wij de staf van het bisdom uitgenodigd ons te bezoeken,” vertelt diocesaan directeur Bob van Geffen. “We realiseren ons namelijk dat van het bisdom Groningen-Leeuwarden een groot offer gevraagd is door bisschop-coadjutor Van den Hende (voorheen vicaris-generaal van dit bisdom) aan ons af te staan."

"Het bezoek stond in het teken van wederzijdse kennismaking. “We willen ook laten zien in welk bisdom bisschop-coadjutor Van den Hende is gaan werken. We hebben o.a. gesproken over ons beleid, de reorganisatie, de verbouwing en de jubileumviering. De Groningers vertelden over hun onderwerpen en uitdagingen. Zo kwam een vruchtbare uitwisseling tot stand. In het middagdeel hebben we gepraat over meer toegespitste vraagstukken,” aldus Van Geffen. 

Na de lunch verzorgde Hans de Jong, informant van het bisdom Breda, een rondleiding door het bisschopshuis en vertelde over de geschiedenis van het pand.

Andere berichten